????????? Loving You – G.Na

???? : Loving You

?????? : G.Na

????????? :

?? ?? ??? ?? ? ? ??

??? ??? ???? ???

??? Coffee? ??? ???

? ??? ?? ? ?? ???

????? ? ??

??? ??? ??

?? ?? ????

I believe, I believe ?? ?????

???? ??? ?? ? ?????

I believe, always believe ?? ? ?????

?? ? ? ??? I am loving you~ I am loving you~

? ??? ??? ?? ?? ???

??? ??? ???? ??

?? ????? ??? ? ?? ?

I believe in loving you~

I believe, I believe ?? ?????

???? ??? ?? ? ?????

I believe, always believe ?? ? ?????

?? ? ? ??? I am loving you~

?? ?? ???

?? ??? ?? ???

?? ?? ?? ???

????? ?? ???

I believe, I believe ? ? ?????

?? ?? ?? ? ??? I belong to you

I believe, always believe ??? ?? ???

??? ? ???~

I believe, I believe ?? ?????

???? ??? ?? ? ?????

I believe, always believe ? ? ??? ???

?? ?????I am loving you~ I am loving you~

I am loving you~ ah~ I am loving you

Be the first to like.
loading...