เนื้อเพลง คนเมือง – สกา

เพลง : คนเมือง

ศิลปิน : สกา

เนื้อเพลง :

เฮ้ยนี่มันเป็นแมงอะไร ลองๆแยงๆผมก็ไม่เข้าใจ

ผ่อหน้าก่อซ้ำมาแป๋งตาใส ตัวดำขนหลายก็เปนใยออกมา

ลองจิผ่อลอมันก่อต้วงยุ๊บๆ นวนหนุกๆล่ะมันเปนแมงอะหยังหา

โทรหาอ้ายเหินบอกกำเดวจะมา เป็นแมงอะหยังหาจ่วยกั๋นผ่อกำ

เขาว่ามันอยู่ตามก๋อไม้ฮวก อ้ายเหินก่อเถียงบอกว่ามะใจ่ก่าหา

ก่อแมงหมู่นี้อ้ายก่อเกยหันมา ก่อมีเข้วตางหน้า เข้วหน้ามีซี่เดว

กึดไปกึดมาก่อหัวปอคอนขะล๊อกๆ กึดก่อมะออกว่ามันเป๋นแมงอะหยังหา

มีขนสีดำตามแข้งต๋ามขา จำได้ก่าหน้าอ้ายจำจื่อมันบ่ได้

ถ้าเป็นยังอี้เฮาต้องไปถามอ้ายเจิดล่ะ เปื่อนฝูงเขาฮ้องอ้ายเจิดปากหนา

ไปถามอ้ายเจิดมันก่อเกิดปัญหา มันเป๋นแมงอะหยังน่ะตัวดำกุมงุม

ไปหาถึงบ้านเซอะหาอ้ายเจิดก่อบ่ป่ะมันไปไหนน่ะมันไปไหนหา

ป่อมันบอกว่าหมอนัดไปเอายา ยาแก้ผีบ้าที่โฮงยาสวนปรุง

*เห้ยนี่มันแมงอะไรลองแยงๆผ่อแล้วมันก่อบ่อเข้าใจ๋

ตั๋วมันดำๆต๋าใสบ่หูว่าแมงอะหยังกันหน่ะ ขนดียังกับแมงบ้งตั๋วใสยังกับจั๊กก่า

มีขนต๋ามแข้งต๋ามขาใครหู้ผ่องหน่ะจ่วยบอกหน่อยซิ

*

** แมงบ้านเฮาหยังมาน่าฮัก แมงบ้านเฮาหยังมาน่าฮักฮ้องเพลงอะหยังก่อว่ามะดี ไค่หู้สักทีว่านี่มันแมงอะไรอ้ายเจิดก่อมะฮู้อยู่ไหนมันแมงอะไรดำๆกุมงุม อ้ายเจิดก่อซ้ำมาเป๋นผีบ้า ต๋ายเหี๋ยละก่าไปเปนผีบ้าสวนปรุงเปิ่นสอนละมันก่อเข้ามายุ่ง เพลงอะหยังมันก่อเข้ามาสุ่นกำนี้มาลุ้มฟังกำเมืองสกา

* ,** แมงบ้านเฮาหยังมาน่าฮัก

ทำดัชนีเพลงนี้แล้ว

คุณสามารถค้นหาเพลงนี้ในภายหลังได้อย่างรวดเร็

Be the first to like.
loading...