เนื้อเพลง โง่เอง – ตั้ม สมประสงค์

เพลง : โง่เอง

ศิลปิน : ตั้ม สมประสงค์

เนื้อเพลง :

สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์

A

ดนตรี 8 Bars..6…7…

8…ก็รู้ทั้งรู้ เขาไม่เคยจะมาสนใจ

ยังจะไปยุ่ง ไปเกี่ยว

ไม่มีใครเชิญ เป็นไปเองข้างเดียว

เลยเป็นคนเดียว ที่เจ็บช้ำ

ก็เรามันโง่เอง โง่เอง ไปยุ่งกับเขาเอง

ผิดตรงที่โง่เอง อยากโง่เอง

ก็สมแล้วที่เสียใจ

ทำตัวเอง ก็เราจะไปโทษใคร

จำมันเอาไว้ เป็นบทเรียน

ไม่มีดีอะไร ใครจะมาเหลียวแล

มองเรามองแค่ เพียงผ่าน

ไม่ดูตัวเอง ว่ามันคนละชั้นกัน

เรามันงมงาย ไปเอง

ก็เรามันโง่เอง โง่เอง ไปยุ่งกับเขาเอง

ผิดตรงที่โง่เอง อยากโง่เอง

ก็สมแล้วที่เสียใจ

ทำตัวเอง ก็เราจะไปโทษใคร

จำมันเอาไว้ เป็นบทเรียน

จะจำไปนาน จำไปนาน จำให้มันฝังใจ

จำจนตาย จำจนตาย

จะไม่เป็นเหมือนที่เคย

จำไปนาน จำไปนาน จำให้มันฝังใจ

จำจนตาย จำจนตาย

จะไม่เป็นเหมือน ที่เคยมี

ดนตรี 9 Bars..7…8…

9…ก็รู้ทั้งรู้ เขาไม่เคยจะมาสนใจ

ยังจะไปยุ่ง ไปเกี่ยว

ไม่มีใครเชิญ เป็นไปเองข้างเดียว

เลยเป็นคนเดียว ที่เจ็บช้ำ

ก็เรามันโง่เอง โง่เอง ไปยุ่งกับเขาเอง

ผิดตรงที่โง่เอง อยากโง่เอง

ก็สมแล้วที่เสียใจ

ทำตัวเอง ก็เราจะไปโทษใคร

จำมันเอาไว้ เป็นบทเรียน

.

Be the first to like.
loading...