เนื้อเพลง ดาวประดับใจ – สุเทพ วงศ์กำแหง

เพลง : ดาวประดับใจ

ศิลปิน : สุเทพ วงศ์กำแหง

เนื้อเพลง :

(จังหวะวอลท์ซ)

ชีวิตฉัน ศรัทธาฉัน รุ่งเรืองเพราะคุณ

แม่ยอดรัก เฝ้าการุณ ร่วมสร้าง

ชีวิตจึง เดินไป ตรงทาง

ไม่อ้างว้าง เพราะเธอเป็น “ดาวประดับใจ”

ชีวิตเรา ที่จีรัง เพราะสัจจะ

ต่างมานะ พยายาม ให้อภัย

จะมีน้อย ก็แบ่งปัน กันได้

เพราะสองเรา จริงใจ ไม่จึดจาง

ชีวิตฉัน ศรัทธาฉัน รุ่งเรืองเพราะคุณ

แม่ยอดรัก เฝ้าการุณ ร่วมสร้าง

เรารักกัน เรารักกัน ไม่อำพราง

ไม่อ้างว้าง เพราะเธอเป็น “ดาวประดับใจ”…

.

Be the first to like.
loading...