????????? Chocolate disco – Perfume

???? : Chocolate disco

?????? : Perfume

????????? :

Chokoreito disco…

Kei san un su ru oni na no ko

Ki tai shi teru oto ko no ko

Tokime iteru oni na no ko

Kinishi nai furi oto konoko

Ba re in ta in ga chi ka zui te

De pa ato no chi ka mo yu reru

Kei san un su ru oni na no ko

Ki tai shi teru oto ko no ko

O ne gai o moi ga todoku yo oni ne

Tottemo kokoro kometa a maino

Onegai omoi ga todoku to ee ee na

Tai ket su no hi ga ki ta

Chokoreito disco…

Kei san un su ru oni na no ko

Ki tai shi teru oto ko no ko

Tokime iteru oni na no ko

Kinishi nai furi oto konoko

O ne gai o moi ga todoku yo oni ne

Tottemo kokoro kometa a maino

Onegai omoi ga todoku to ee ee na

Nazeka kyo shisu ga dan su fua ri

Chokoreito disco…

Be the first to like.
loading...