เนื้อเพลง ไฟสุมทรวง – เดอะฮอทเปปเปอร์

เพลง : ไฟสุมทรวง

ศิลปิน : เดอะฮอทเปปเปอร์

เนื้อเพลง :

อก-นี้ ดัง เหมือนไฟ แผดผลาญ

ทรวง ร้าว-ราน เหนือคำ กล่าว ใด

ความ หวังเอย นับวัน ลอยลับ ไกล

จน เกินใฝ่ ฝัน ปอง

รัก เขายิ่ง ชี-วิต เรา

ทน หงอยเหงา เศร้า หม่น-หมอง

ตัด ใจมั่น หวัง วัน ฟ้า ผ่อง

เรา ได้ครอง อยู่ คู่ กัน

ครั้น วัน ที่ คอย

เห็น รอย แสง-มัน

พลัน ก็มี หนามคม มาขวางกั้น

จึง จำใจ หัน หนี-หน้า ห่างไกล

ก่อน-คง เคย สร้างกรรม บาปหนา

จึง ย้อน-มา พรากรัก ข้า-ไป

ความ ทุกข์เศร้า มิสร่าง จาง หัวใจ

นอน ร้องไห้ ทุกคืน

(นอน ร้องไห้ ทุกคืน)

ดนตรี 9

.. ครั้น วัน ที่ คอย

เห็น รอย แสง-มัน

พลัน ก็มี หนามคม มาขวางกั้น

จึง จำใจ หัน หนี-หน้า ห่างไกล

ก่อน-คง เคย สร้างกรรม บาปหนา

จึง ย้อน-มา พรากรัก ข้า-ไป

ความ ทุกข์เศร้า มิสร่าง จาง หัวใจ

นอน ร้องไห้ ทุกคืน

ทุก คืนวัน ดั่งใจ ดิ่งจม ลึกสู่ อ-เว-จี

Be the first to like.
loading...