เนื้อเพลง เพลงนั้น – วิยะดา

เพลง : เพลงนั้น

ศิลปิน : วิยะดา

เนื้อเพลง :

เพลงแผ่วเบาแว่วมา

น้ำตา … ท่วมใจ

เพลงที่เราได้เคย …. ร่วมฟัง

จะผ่านมาเนิ่นนานเท่าไร

ไม่เคยเลือนลาง

พอได้ยินก็ยัง …..ใจหาย

อีกนานไหมใจจะชิน

เมื่อยามได้ยินเพลงนั้น

บทเพลงที่เคยผูกพันสองเรา

แต่ใจไม่เคยจะชิน

เมื่อยามได้ยินเพลงเก่า

ยิ่งร้าว ….ในใจ

ยามที่เพลงตอกย้ำ

ทุกคำทำนอง

ใจยิ่งตรมหม่นหมอง แทบพัง

ตั้งแต่วันที่เธอบอกลา

ไม่เคยกล้าฟัง

พอได้ยินอีกครั้ง ….. ใจหาย

อีกนานไหม ใจจะชิน

เมื่อยามได้ยิน เพลงนั้น

บทเพลงที่เคยผูกพัน สองเรา

แต่ใจไม่เคยจะชิน

เมื่อยามได้ยินเพลงเก่า

ยิ่งร้าว….ในใจ

อีกนานไหมใจจะชิน

เมื่อยามได้ยินเพลงนั้น

บทเพลงที่เคยผูกพันสองเรา

แต่ใจไม่เคยจะชิน

เมื่อยามได้ยินเพลงเก่า

และคงไม่มีแม้เงาของเธอ

อีกนานไหม ใจจะชิน

เมื่อยามได้ยินเพลงนั้น

บทเพลงที่เคยผูกพันสองเรา

แต่ใจไม่เคยจะชิน

เมื่อยามได้ยินเพลงเก่า

Be the first to like.
loading...