เนื้อเพลง balloons – tohoshinki

เพลง : balloons

ศิลปิน : tohoshinki

เนื้อเพลง :

[All] 지나가버린 어린 시절엔

[All] จี นา กา บอ ริน ออ ริน ชี จอ เรน

ตอนที่ผมยังเด็กอยู่นั้น

풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지

พุง ซอ นึล ทา โก นา รา กา นึน เย ปึน กุม โต กู ออท จี

ผมมีความฝันอันสวยงามว่าผมได้นั่งบอลลูนและลอยไป

노란 풍선이 하늘을 날면

โน รัน พุง ซอ นี ฮา นือ รึล นัล มยอน

เมื่อบอลลูนสีเหลืองลอยไปบนท้องฟ้า

내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나

เน มา อือ เม โด อา รึม ดา อุน กี ออก ดือ รี เซง กัก นา

หัวใจของผมก็เต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนดี

[최강] 내 어릴 적 꿈은

[Max] เน ออ ริล จอก กู มึน

ความฝันของผมในตอนเด็กก็คือ…

노란 풍선을 타고 하늘 높이 날으는 사람

โน รัน พุง ซอ นึล ทา โก ฮา นึล โน พี นา รือ นึน ซา รัม

เป็นคนที่ได้นั่งบนบอลลูนสีเหลืองและลอยสูงๆ ไปบนท้องฟ้า

[믹키] 그 조그만 꿈을 잊어버리고 산 건

[Micky] คือ โช คือ มัน กู มึล อี จอ พอ รี โก ซัน กอน

สำหรับผม…ความฝันเล็กๆ เหล่านั้นผมลืมมันไปหมดแล้ว

내가 너무 커버렸을 때

เน กา นอ มู กอ พอ รยอท ซึล เต

แต่ผมก็มีชีวิตอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าผมโตขึ้นมาก

[시아] 하지만 괴로울 땐

[Xiah] ฮา จี มัน กวา โร อุล เตน

แต่ช่วงที่ผมรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจ

아이처럼 뛰어 놀고 싶어

อา อี ชอ รอม ตวี ออ นล โก ชี พอ

ผมก็อยากวิ่งเล่นไปรอบๆ เหมือนกับเด็กๆ

[영웅] 조그만 나의 꿈들을 풍선에 가득 싣고

[Hero] โช กือ มัน นา เอ กุม ดือ รึล พุง ซอ เน กา ดึก ชิท โก

ความฝันเล็กๆ ของผมนั้นเต็มไปด้วย “บอลลูน”

[All] 지나가버린 어린 시절엔

[All] จี นา กา พอ ริน ออ ริน ชี จอ เรน

ตอนที่ผมยังเด็กอยู่นั้น

풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지

พุง ซอ นึล ทา โก นา รา กา นึน เย ปึน กุม โต กู ออท จี

ผมมีความฝันอันสวยงามว่าผมได้นั่งบอลลูนและลอยไป

노란 풍선이 하늘을 날면

โน รัน พุง ซอ นี ฮา นือ รึล นัล มยอน

เมื่อบอลลูนสีเหลืองลอยไปบนท้องฟ้า

내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나

เน มา อือ เม โด อา รึม ดา อุน กี ออก ดือ รี เซง กัก นา

หัวใจของผมก็เต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนดี

[영웅] 왜 하늘을 보면

[Hero] เว ฮา นือ รึล โบ มยอน

ผมไม่เข้าใจว่าทำไมยามที่ผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้า

나는 눈물이 날까 그것조차 알 수 없잖아

นา นึน นุน มู รี นัล กา คือ กอท โจ ชา อัล ซู ออป จา นา

น้ำตาถึงได้ไหลออกมา

[유노] 왜 어른이 되면 잊어버리게 될까

[U-know] เว ออ รือ นี ทเว มยอน อี จอ บอ รี เก ทเวล กา

ส่วนผมก็สงสัยว่าทำไมเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

조그맣던 아이 시절을

โช กือ มา ตอน อา อี ชี จอ รึล

ถึงได้ลืมช่วงเวลาในวัยเด็กไปหมด

[믹키,최강] 때로는 나도 그냥 하늘 높이 날아가고 싶어

[Micky , Max] เต โร นึน นา โต คือ นยัง ฮา นึล โน พี นา รา คา โก ชี พอ

แต่ตอนนี้ผมก็ยังอยากบินไปบนท้องฟ้าสูงเหมือนเดิม

[유노,시아] 잊었던 나의 꿈들과 추억을 가득 싣고

[U-know , Xiah] อี จอท ตอน นา เอ กุม ดึล กวา ชู ออ กึล คา ดึก ชิท โก

และนำความฝันและความทรงจำที่เคยลืมไปแล้วบินไปด้วยกัน

[시아] 지나가버린 어린 시절엔

[Xiah] ชี นา กา อ ริน ออ รอน ซี จอ เรน

ตอนที่ผมยังเด็กอยู่นั้น

풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지

พุง ซอ นึล ทา โก นา รา กา นึน เย ปึน กุม โต กู ออท จี

ผมมีความฝันอันสวยงามว่าผมได้นั่งบอลลูนและลอยไป

[All] 노란 풍선이 하늘을 날면

[All] โน รัน พุง ซอ นี ฮา นือ รึล นัล มยอน

เมื่อบอลลูนสีเหลืองลอยไปบนท้องฟ้า

내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나

เน มา อือ เม โด อา รึม ดา อุน กี ออก ดือ รี เซง กัก นา

หัวใจของผมก็เต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนดี

[All] 랄라라라라 랄라라라라 랄라라라라

[All] รัล รา รา รา รา รัล รา รา รา รา รัล รา รา รา รา

라랄라라 랄랄랄라 라라라

รา รัล รา รา รัล รัล รัล รา รา รา รา

[최강] 세월이 흘러도

[Max] เซ วอ รี ฮึล รอ โต

เมื่อเวลาได้ผ่านไป

[유노,믹키] 잊어버려도

[U-know , Micky] อี จอ บอ รยอ โต

ก็คงจะลืมมัน

[영웅] 노란 풍선에 담을 수 있을까

[Hero] โน รัน พุง ซอ เน ทา มึล ซู อิท ซึล กา

มันจะเป็นไปได้มั๊ยว่า มันยังคงมีบอลลูนสีเหลืองอยู่ในนั้น

[All] 지나가버린 어린 시절엔

[All] จี นา กา พอ ริน ออ ริน ซี จอ เรน

ตอนที่ผมยังเด็กอยู่นั้น

풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지

พุง ซอ นึล ทา โก นา รา กา นึน เย ปึน กุม โต กู ออท จี

ผมมีความฝันอันสวยงามว่าผมได้นั่งบอลลูนและลอยไป

노란 풍선이 하늘을 날면

โน รัน พุง ซอ นี อา นือ รึล นัล มยอน

เมื่อบอลลูนสีเหลืองลอยไปบนท้องฟ้า

내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나

เน มา อือ เม โด อา รึม ดา อุน กี ออก ดือ รี เซง กัก นา

หัวใจของผมก็เต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนดี

Be the first to like.
loading...