????????? Niang Zi – jay chou

???? : Niang Zi

?????? : jay chou

????????? :

?: ???

Qu: Zhou Jie Lun

Music: Jay Chou

?: ???

Ci: Fang Wen Shan

Lyrics: Vincent Fang

Translation: Serendipity – www.jay-chou.net

????????????

Niang zi que yi jiu mei ri zhe yi zhi yang liu

My wife, is still plucking a stem off the willow tree

???? ?????????

Ni zai na li / zai xiao cun wai de xi bian he kou

There you are by the stream, at the mouth of the river outside our little village

?????

Mo mo deng zhe wo

Quietly waiting for me

???????????

Niang zi yi jiu mei ri zhe yi zhi yang liu

My wife, is still plucking a stem off the willow tree

???? ???????

Ni zai na li / zai xiao cun wai de xi bian

There you are by the stream, outside our little village

????

Mo mo deng zhe

Quietly waiting

??

Niang zi

My Wife

* ???? ??????

* yi hu hao jiu / zai lai yi wan re zhou

(I’ll have) A flask of good wine and a bowl of hot porridge

???????

pei shang ji jin de niu rou

Add a few grams of beef

????? ??????

wo shuo dian xiao er / san liang yin gou bu gou

I say inn-waiter, is 3 taels of silver enough?

???? ??????

jing se ru qiu / man tian huang sha lue guo

It is turning autumn, yellow sand blows across the skies

??????? ?????

sai bei de ke zhan ren duo / mu cao you mei you

The inn at the northern frontiers is crowded, do you have any hay?

??????

wo ma er you xie shou

My horse is getting a little thin

???? ???????

shi shi kan tou / jiang hu shang chao qi chao luo

I am jaded by the mortal world, the ups and downs in the pugilist world

?????? ?????

shen me en yuan guo cuo / zai duo nian yi hou

All the disputes and conflicts, rights and wrongs, will still bring sadness even if years have passed

?????? ???

hai shi rang ren nan guo / xin shang tou

My heart is totally hurt

?????????

niang zi ta ren zai jiang nan deng wo

My wife is waiting for me at Jiang Nan (place: south of River Yangtze)

??? ???

lei bu xiu / yu chen mo

Her tears never ceased, her words never heard

????????????

niang zi que yi jiu mei ri zhe yi zhi yang liu

My wife, is still plucking a stem off the willow tree

?????????

zai xiao cun wai de xi bian he kou

By the stream, at the mouth of the river outside our little village

?????

mo mo deng zhe wo

Quietly waiting for me

????????????

jia xiang de die niang zao yi cang lao le lun kuo

My father and mother at home have aged tremendously

???????

niang zi wo qian ni tai duo

My wife, I owe you too much

???? ??????

yi hu hao jiu / zai lai yi wan re zhou

(I’ll have) A flask of good wine and a bowl of hot porridge

??????? ?????

pei shang ji jin de niu rou / wo shuo dian xiao er

Add a few grams of beef, I say inn-waiter

??????

san liang yin gou bu gou

Is 3 taels of silver enough?

???? ??????

jing se ru qiu / man tian huang sha lue guo

It is turning autumn, yellow sand blows across the skies

??????? ?????

sai bei de ke zhan ren duo / mu cao you mei you

The inn at the northern frontiers is crowded, do you have any hay?

??????

wo ma er you xie shou

My horse is getting a little thin

???? ??????

tian ya jin tou / man lian feng shuang luo mo

Far away, at the end of the world, a weather beaten face full of disappointment

??????

jin xiang qing qie de wo

I, nearing my hometown, yet feeling afraid

?????

xiang si ji hong dou

Pledge my affections into red beans

?????

xiang si ji hong dou

Pledge my affections into red beans

???????????

wu neng wei li de zai ren hai zhong piao bo

Helplessly wandering amidst a sea of people

???

xin shang tou

My heart is totally hurt

?????????

niang zi ta ren zai jiang nan deng wo

My wife is waiting for me at Jiang Nan (place: south of River Yangtze)

??? ???

lei bu xiu / yu chen mo

Her tears never ceased

Repeat *

Be the first to like.
loading...