เนื้อเพลง สาวป่าบง – คำ ปันเกย

เพลง : สาวป่าบง

ศิลปิน : คำ ปันเกย

เนื้อเพลง :

พบนวลละออง แม่นวลน้องสาวน้อยป่าบง

บ่าวน้อยป่าถ่อนยืนงง แม่โฉมยงค์ หยังมางามแต๊นอ

งานบวชตี๊วัด เปิ้นจัดซอฮื้อฟังผ่อ

อ้ายไปนั่งเซ้ยจ้างซอ ต๋าแลผ่อสาวน้อยสาวจี๋

บึ๊ดใจ๋กำเดียว น้องก็เตียว ก๋ายหน้าอ้ายไป

ผ่อตางหลัง เหมือนลูกแม่ใบ ผ่อตางหน้า คล้ายลูกแม่ศรี

สลิดปิ๊ดป้าง ชมอี่นางเป็นลูกผู้ดี หันบ่าวป่าถ่อนฟั่งหนี

เหมือนลุงดี เปิ้นฟ๊าวไปโต้ง

บ่าว บ้านห้วย เปิ้นก็ตวย จีบน้องเหมือนกั๋น

บ่าวหนองหล้อง จ้องต๋าเป๋นมัน บ่าวฮ้องเฮือหัน

บอกลืมบ่ลง เปิ้นมีรถยนต์ ขี่บนถนนปลอดโปร่ง

ตั๋วอ้ายมันเตวลัดโต้ง คนงามป่าบง เลยบ่สนใจ๋

จ้างเต๊อะน้องนาง ปั๋นบ่าวป่าถ่อน ลักเมาก็ปอ

จ๊าดหน้ามีจริงแล้วหนอ ฮ่วมอยู่เฮือนหอ

ป๊บกั๋นจ้าดใหม่ จ้าดนี้อ้ายจ๋น เกิดเป๋นคนกับเปิ้นบ่ดาย

กึ๊ดหยังบ่ได้ดังใจ๋ ลักเมาเปิ้นไป จ๊ำใจ๋คนเดียว

(ซ้ำทั้งหมด 1 รอบ)

Be the first to like.
loading...