เนื้อเพลง แทนคำนั้น – ศิรศักดิ์

เพลง : แทนคำนั้น

ศิลปิน : ศิรศักดิ์

เนื้อเพลง :

อยากจะมีคำพูดสักคำ ที่แทนความจริงจากใจที่มี

อยากจะสื่อความหมายดีๆ ที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจ

คำบางคำที่ดีสักคำหนึ่ง คำบางคำที่จะซึ้งกินใจ

ที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉัน

แต่จะมีคำพูดคำใด ที่แทนความจริงจากใจให้กัน

ต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพัน ก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจ

ความเป็นจริง ที่เห็นที่เป็นอยู่ คงจะดีกว่าคำพูดใดๆ

และไม่มีสิ่งไหนมากมายกว่านั้น

* แทนสัญญาแทนสายใย ในหัวใจที่นิรันดร์

ก็คือความจริงใจที่คงมั่น ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ

มีหัวใจและสายตา แทนสัญญาว่ารักเธอ

และจะมีเพียงพอมาให้เธอผู้เดียว

ซ้ำ *,*

ให้เธอผู้เดียว

Be the first to like.
loading...