เนื้อเพลง เฒ่าทะเล – คาราบาว

เพลง : เฒ่าทะเล

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

INTRO: /Em/Em/D/Em/Em/C/B7/Em/

Em

เฒ่าอํ่าลูกเลเมืองใต้

D Em

พํานักอาศัยอยู่ชายฝั่งทะเล

C

เติบโตมากับเรือตังเก

B7 Em

อาชีพชาวเลเป็นชาวประมง

สมบัติคือเรือลําเก่า

D Em

อายุรุ่นราวรุ่นคราวคนเฒ่า

C

หาปลาตั้งแต่คํายันเช้า

B7 Em

งานหนักงานเบาเฒ่าอํ่าไม่ถอย

D G

ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านสมุทร

B7 Em

เรื่องราวมนุษย์ได้เคยฟันฝ่า

D G

เฒ่าอํ่าคือชายหาปลา

B7 Em

เหนือโชคชะตาด้วยการกระทํา

SOLO: /Em/Em/D/Em/

Em

เฒ่าเลโชกโชนชีวิต

D Em

เรียนรู้ถูกผิดจากมหาสมุทร

C

ว่าคนเราย่อมมีวันสิ้นสุด

B7 Em

อันชีวิตมนุษย์มีระยะเวลา

ฤดูกาลผลัดกันมาเยือน

D Em

ไม่สะทกสะเทือนสายลมแสงแดด

C

อายุปาเข้าไปหลักแปด

B7 Em

ออดๆ แอดๆ ของธรรมดา

D G

ลุงแก่เรือตังเกเก่า

B7 Em

รอยรั่วรอยร้าวตามอายุขัย

D G

สองสิ่งร่วมทะยานไกล

B7 Em

ร่วมวันร่วมวัยจุดหมายเดียวกัน

SOLO: /Em/Em/D/Em/

B7

วันอุกาฟ้าเหลือง

C C#dim

ทะเลสะเทือนสายลมเป็นบ้า

B7

แต่เฒ่าอํ่ายังยํ่าใจออกหาปลา

C C#dim

มันคือค่ายาค่าพยาบาล

D G

อันชีวิตชาวประมงจนๆ

B7 C

อยู่ด้วยความอดทนแล่นไปข้างหน้า

D G

จุดหมายย่อมหมายชีวิตปลา

B7 Em

ไปนํากลับมาเลี้ยงชีวิตคน

B7

ถึงลมฝนกระหนํ่าซํ้าเติม

C C#dim

หนาวสั่นสะเทิ้มท้าทายคนกล้า

B7

ผู้เฒ่าก็รู้อยู่เต็มอุรา

C C#dim

หนทางข้างหน้าเป็นได้สองทาง

D G

ทางหนึ่งรอดกลับมาถึงฝั่ง

B7 C

อีกทางหนึ่งฝังร่างลงกลางทะเล

D G

ชายเฒ่ากับเจ้าเรือตังเก

B7 Em

หันหน้าออกทะเลไม่เห็นคืนมา

SOLO: /Em/Em/A7/A7/Em/A7/A7/Gm/

/Gm/C7/C7/Gm/Gm/C7/C7/

/Dbmaj7/Dbmaj7/Abmaj7/Abmaj7/

/C7/C7/B7/B7/

(2 ครั้ง)

Em

มรสุมพัดผ่านพ้นไป

D Em

ท้องฟ้าสดใสทะเลเงียบสงบ

C

ผู้คนยังถกเถียงกันไม่จบ

B7 Em

ถึงผู้เฒ่าชราหายลงทะเล

เฒ่าอํ่าอําลาจากไป

D Em

ไม่ใช่นิยายไม่ใช่วีรกรรม

C

ใครจะรู้ถึงการกระทํา

B7 Em

ของผู้เฒ่าอํ่า ผู้เฒ่าทะเล

Be the first to like.
loading...