เนื้อเพลง mirotic – tohoshinki

เพลง : mirotic

ศิลปิน : tohoshinki

เนื้อเพลง :

แจจุง) ซีจัค คึนดาน โคมฮา เกพยอง บอมฮา เกนา เอเก กึลรยอ

ออนเจ นาคึ แรซดึซ ซีมอน จอมาล ลึนกอล ลอวา

ชางมิน) โมดึน คานึงซอง ยอลลอดวอ Oh~

จุนซู) ซาราง อึนมวอ ดะมวอ ดะอี มีซู ซิคคอ Red Ocean

นาน breakin’ my rules again อาลจันนา จีรูฮานกอล?

ยูชอน) โซกึม ดาชยอนโด นอน แควนชานา Oh~

*นอน นารึล วอนแฮ นอน เนเก ปาจยอ นอน เนเก มี ชยอ

เฮออ นาลซู ออบซอ I got u…under my skin

นอน นารึล วอนแฮ นอน เนเก ปาจยอ นอน เนเก มี ชยอ

นอน นาอี โนเย I got u…under my skin

ชางมิน) เนมอ ริซโซค คึลพา โคดึ นึนนาล คาโร อุนนุนบิช

นาอา นีโค ซอนอุม จิคคี จีโด อานนึน Chrome heart

จุนซู) นีกา ซอนแทคฮาน คีนนีน คอล Oh~

ยูชอน) ฮยอลควาน นึลทา โกฮึ รึนึนซู ออคเก อีนา อี Crytal

มาชิม เนซี จัคเดน บยอนซีน อีคึท ทึนนา

ยุนโฮ) มีกอซโด ซารางอึน อานีลก๊า? Oh~

*Repeat

Rap

ยุนโฮ) ฮัน บอนอี คีซึวา ฮัมเก๊ นาลลี ซอนดึซฮัน กางฮัน อีกึลริม

ดู บอนอี คีซึ ดึกอบเก ทอซยอบอรีล กอซ กัททึน เน ซึมจางอึล

Yeah~ นอรึล กาจจยอซซอ You know you got it!

Yeah~ Come on! Come on!

I got u….Under my skin

เน กุมโซเค นาน นอล จีแบฮานึน มาบอบซา เน จูมุนเน

นอน ดาซี คึรยอจาโค อิซซอ I got u…Under my skin

My devils ride ดอนึน ซุมมึล โกซึ ออบจานา คึรอดะมยอน

อีเจน จึลกเย โบนึนเก ออต๊อคก๊า I got u…Under my skin

นอน นารึล วอนแฮ นอน เนเก ปาจยอ นอน เนเก มี ชยอ

เฮออ นาลซู ออบซอ I got u…under my skin

นอน นารึล วอนแฮ นอน เนเก ปาจยอ นอน เนเก มี ชยอ

นอน นาอี โนเย

I got u…under my skin

Be the first to like.
loading...