เนื้อเพลง หลับตา กลั้นใจ บอกลา – เคลียร์

เพลง : หลับตา กลั้นใจ บอกลา

ศิลปิน : เคลียร์

เนื้อเพลง :

เหมือนที่เรานั้นกลัว.. ทุกอย่าง

ฝันของเราสองคน.. จางหาย

รักที่เคยงดงาม.. มันก็เปลี่ยน

เหลือแค่ความทุกข์ทน.. เรื่อยมา

หลับตา.. ถอนใจ..เหนื่อยล้า.. หัวใจ..

น้ำตา.. ไหลไป..สุดท้าย.. เสียใจ..

ยอมก้าวผ่าน.. รักที่มันจืดจาง

ยื้อกันไป.. ฝืนกันไป.. เพื่อใคร

ยอมให้รักเราจบ.. ให้วันนี้เป็นคืนสุดท้าย

หลับตา.. กลั้นใจ.. บอกลา

เหลือแค่เงาของเรา..

ในหัวใจไม่มีความหมายใด.. ให้จดจำ

หลับตา.. ถอนใจ..เหนื่อยล้า.. หัวใจ..

น้ำตา.. ไหลไป..สุดท้าย.. เสียใจ..

ยอมก้าวผ่าน.. รักที่มันจืดจาง

ยื้อกันไป.. ฝืนกันไป.. เพื่อใคร

ยอมให้รักเราจบ.. ให้วันนี้เป็นคืนสุดท้าย

หลับตา.. กลั้นใจ.. จากลา

ไม่ว่าจะรักกันเท่าไหร่.. สุดท้ายก็ต้องจบกัน

จะยื้อกันไป.. จะฝืนกันไป.. เพื่อใคร

ช่วยจำภาพฉันที่สวยงาม

ก่อนความรักจะเปลี่ยนจนมืดมน

หลับตา.. กลั้นใจ.. บอกลา

หลับตา..กลั้นใจ..บอกลา……..

หลับตา..กลั้นใจ..บอกลา……..

หลับตา.. กลั้นใจ.. บอกลา

Be the first to like.
loading...