เนื้อเพลง เถียนมี่มี่ – เติ้ง

เพลง : เถียนมี่มี่

ศิลปิน : เติ้ง

เนื้อเพลง :

เถียน มี่ มี่ / เติ้ง ลี่ จวิน …

เถียนมี่มี่ หนี่เซี่ยวเตอเถียนมี่มี่

ห่าวเซี่ยงฮัวร์ไค ใจ้ชุนฟงหลี่

ไค ใจ้ชุนฟงหลี่

ใจ้หนาหลี่ ใจ้หนาหลี่ เจี้ยนกั้วหนี่

หนี่เตอเซี่ยวหรง เจ้อ-ย่างสูซี

หว่ออีสือเฉี่ยงปู้ฉี

อา , ใจ้เมิ่งหลี่

เมิ่งหลี่ , เมิ่งหลี่ เจี้ยนกั้วหนี่

เถียนมี่ เซี่ยวเตอะตัวเถียนมี่

ซื่อหนี่ , ซื่อหนี่ , เมิ่งเจี้ยนเตอะจิ้วซื่อหนี่

ใจ้หนาหลี่ , ใจ้หนาหลี่ เจี้ยนกั้วหนี่

หนี่เตอเซี่ยวหรง เจ้อ-ย่างสูซี

หว่ออีสือเฉี่ยงปู้ฉี

อา , ใจ้เมิ่งหลี่

Be the first to like.
loading...