เนื้อเพลง My Darling – kara

เพลง : My Darling

ศิลปิน : kara

เนื้อเพลง :

My Darling

니콜: 너의 환한 미소 눈부신 햇살같이

นิโคล: นอดีฮวานฮัน มีโซ นุนบูซิน แฮซซลกาที

승연: 다른 모든 시선 나 이렇게 항상 이럴때마다

ซึงยอน:ดารืล โมดืน ชีซอน นา อีรอคเก ฮังซัง อีรัลแตมาดา

카라: 새까맣게 타들어가는

คารา: แซกามัคเก ทาดือลอคานืน

하라: 오 내맘은

ฮารา:โอ แนมามืน

카라: 모르는것 같은 내 Darling

คารา:โมรือนืนกอซ กาทืน แน Darling

지영: 그래도 항상

จียอง: คือแรโด ฮังซัง

카라: 부드럽게 날 안아주는

คารา: บูดือรอบเก นัล อานาชูนืน

규리: 세상에 넌 한사람 하나뿐인 Oh baby prince

กยูริ: เซซังเอ นอน ฮันซารัม ฮานาปูนิน Oh baby prince

카라: I love you Oh 새침한 네 입술

คารา:I love you Oh แซชิมฮัน เน อิบซุล

니콜: 언제나 자꾸만 내맘을 불안하게 만드는걸

นิโคล: ออนเจนา ชากุมัน แนมามืล บุลันฮาเก มันดือนืนกอล

카라: Oh 따스한 너의 손

คารา: Oh ตาซือฮัน นอดี ซน

승연: 꼭 잡아 나를 녹게해

ซึงยอน: กก จาบา นารืล นกเกแฮ

I love you Oh my boy

규리: 살짝 낮은 너의 voice 사르르 감미롭게

กยูริ:ซัลจัก นาจืน นออี voice ซารือรือ กัมมีรบเก

하라: 조금 두근두근 ??? 항상 그럴때마다

ฮารา: โชกึม ดูกืนดูกืน??? ฮังซัง คือรอลแตมาดา

카라: 새빨갛게 물들어가는

คารา: แซปัลกัคเก มุลดือลอกานืน

니콜: 오 내맘은

นิโคล: โอ แนมามืน

카라: 모르는것 같은 내 Darling

คารา: โมรือนืนกอซ กาทืน แน Darling

지영: 그래도 항상

จียอง: คือแรโด ฮังซัง

카라: 사랑스레 날 바라보는

คารา: ซารางซือเร นัล บาราโบนืน

승연: 세상에 단 한사람 하나뿐인 Oh my prince

ซึงยอน: เซซาเง ดัน ฮันซารัม ฮานาปุนิน Oh my prince

카라: I love you Oh 새침한 네 입술

คารา:I love you Oh แซชืมฮัน เน อิบซุล

규리: 언제나 자꾸만 내맘을 불안하게 만드는걸

กยูริ: ออนเจนา ชากุมัน แนมามืล บุลันฮาเก มันดือนืนกอล

카라: Oh 따스한 너의 손

คารา: Oh ตาซือฮัน นอดี ซน

하라: 꼭 잡아 나를 녹게해

ฮารา: กก จาบา นารืล นกเกแฮ

니콜: 자꾸만 생각나 어떻게 이 바보야

นิโคล: ชากูมัน แซงกักนา ออตอคเก อี บาโบยา

규리: 한시도 내맘을 가만 두지 않아 Oh Oh baby

กยูริ:ฮันจีโด แนมามืล กามัน ดูจี อันอา Oh Oh baby

카라: Oh 새침한 네 입술

คารา:I love you Oh แซชิมฮัน เน อิบซุล

(규리:I love you~)

승연: 언제나 달콤해 내맘을 불안하게 만드는걸

ซึงยอน: ออนเจนา ดัลคมแฮ แนมามืล บุลันฮาเก มันดือนืนกอล

카라: Oh 따스한 너의 손

คารา: Oh ตาซือฮัน นอดี ซน

지영: 꼭 잡아 나를 녹게해

จียอง: กก จาบา นารืล นกเกแฮ

규리: And i love you~

카라: Oh 새침한 네 입술

คารา: oh แซชืมฮัน เน อิบซุล

승연: 예이예~ Oh kiss me 달콤한 너의 그 입술

ซึงยอน: เยอีเย้~ Oh kiss me ดัลคมฮัน นออี คือ อิบซุล

카라: Oh 따스한 너의 손

คารา: Oh ตาซือฮัน นอดี ซน

니콜: 꼭 잡아 나를 녹게해

จียอง: กก จาบา นารืล นกเกแฮ

승연: I love you Oh my boy Yeah

Credit:WithKARA

Be the first to like.
loading...