เนื้อเพลง ใครใหญ่ – นายครรชิตกับทิดแหลม

เพลง : ใครใหญ่

ศิลปิน : นายครรชิตกับทิดแหลม

เนื้อเพลง :

ป.1 ป.1 ว่าใหญ่เจอป.2 เข้าไป ป.2 ก็ใหญ่กว่า ป.2 ป.2 ว่าใหญ่เจอป.3 เข้าไป ป.3 ก็ใหญ่กว่า ป.3 ป.3 ว่าใหญ่เจอป.4 เข้าไป ป.4 ก็ใหญ่กว่า ป.4 ป.4 ว่าใหญ่เจอป.5 เข้าไป ป.5 ก็ใหญ่กว่า เหนือฟ้าก็ยังมีพ่อฟ้า เหนือคุณตาก็ยังมีคุณยาย ตี้ต่าปัดโต่ปั้ดเต เต้ตะปัดโตปั้ดตีตาย ตี้ต่าปัดโต่ปั้ดเต เต้ตะปัดโตปั้ดตีต้าย ตาย ป.5 ป.5 ว่าใหญ่เจอป.6 เข้าไป ป.6 ก็ใหญ่กว่า ป.6 ป.6 ว่าใหญ่เจอ คุณครูเข้าไป คุณครูก็ใหญ่กว่า คุณครู คุณครูว่าใหญ่ เจอครูใหญ่เข้าไป ครูใหญ่ก็ใหญ่กว่า ครูใหญ่ ครูใหญ่ ว่าใหญ่เจอ ภรรยาเข้าไป ภรรยาก็ใหญ่กว่า

Be the first to like.
loading...