เนื้อเพลง Ding dong song – gunther

เพลง : Ding dong song

ศิลปิน : gunther

เนื้อเพลง :

Oh, you touch my tralala

Mmm… my ding ding dong

La la la la la la la

La la la la la la

La la la la la la la

Oh, you touch my tralala

La la la la la la la

La la la la la la

Mmh… my ding ding dong

La la la la la la la

La la la la la la

FUT FUT FUT!

Deep in the night,

I’m looking for some fun,

Deep in the night,

I’m looking for some love.

De-de-de-deep in the night,

I’m looking for some fun,

Deep in the night,

I’m looking for some (beeep)

You tease me,

Oh please me,

I want you to be my love toy,

Come near me, don’t fear me,

I just can’t get enough of you boy.

Oh, you touch my tralala

FUT FUT FUT!

Mmm… my ding ding dong

La la la la la la la

La la la la la la

La la la la la la la

Oh, you touch my tralala

La la la la la la la

La la la la la la

Mmh… my ding ding dong

La la la la la la la

La la la la la la

Deep in the night,

I’m looking for some fun,

Deep in the night,

I’m looking for some love.

You tease me,

Oh please me,

I want you to be my love toy.

Come near me, don’t fear me,

I just can’t get enough of you boy.

Oh, you touch my tralala.

FUT FUT FUT!

La la la…

Mmm, my ding ding dong.

La la la..

Oh, you touch my tralala.

La la la..

Mmh, my ding ding dong.

(Ding ding dong)

Mmh, my ding ding dong

La la la..

Oh, you touch my tralala.

FUT FUT FUT!

Lalala…

Mmh, my ding ding dong.

Oh ,you touch my tralala

(Ding ding dong)

Oh, you touch my tralala.

Mmh, my ding dong dong.

Be the first to like.
loading...