เนื้อเพลง คงจะมีสักวัน – นิโคล

เพลง : คงจะมีสักวัน

ศิลปิน : นิโคล

เนื้อเพลง :

Gดนตรี 4 Bars..2…3…

4.คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ

คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่

อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น

แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล

ดนตรี 3 Basr..2…

3…หาก ใจ ท้อ

ขอจงอดทน หนทางที่เดิน ไป

เหนื่อย เพียง ไหน

ไม่กลัวสิ่งใด ก้าวไป ให้มั่น คง

คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ

คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่

อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น

แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล

ดนตรี 10 Bars..8…9…

10.คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ

คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่

อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น

แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล

หาก ใจ ท้อ

ขอจงอดทน หนทาง ที่เดินไป

เหนื่อย เพียง ไหน

ไม่กลัวสิ่งใด ก้าวไป ให้มั่นคง

Be the first to like.
loading...