เนื้อเพลง หลอน – Blackhead

เพลง : หลอน

ศิลปิน : Blackhead

เนื้อเพลง :

ฉันเคย ฉันเคย ทำผิดมามากมาย

มันทำให้ฉันกลัว อาจคืนกลับมาถึงตาย

* ใกล้บ้า (มันกลัวมีคนมาไล่ล่า)

ล่าใกล้บ้า (มันกลัวมีคนมาไล่ฆ่า)

ฆ่าใกล้บ้า (มันกลัวจนแทบจะใกล้บ้า)

อย่ามาหลอกลวงฉัน(เลย)

(ซ้ำ *)

*** ฉันกลัว ฉันกลัว จึงยอมกลับตัวถอนใจ

จะขอทำทุกทาง ให้ความผิดลางหายไป

(ซ้ำ *,*)

** (อย่ามาหลอกฉันเลย อย่ามาหลอกฉันเลย

อย่ามาหลอกหลอนฉัน) จะไม่ขอทำใครอีก

(อย่ามาหลอกฉันเลย อย่ามาหลอกฉันเลย

อย่ามาหลอกหลอนฉัน) หยุดหลอกหลอนเสียที

(ซ้ำ **,Solo,***,*,*,**,**)

Be the first to like.
loading...