เนื้อเพลง ทำชั่วได้ดี – students ugly

เพลง : ทำชั่วได้ดี

ศิลปิน : students ugly

เนื้อเพลง :

ทำดีได้ดีมันมีอยู่ที่ไหน ทำชั่วได้มีมันมีอยู่ถมไป ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป คนทำความดีไปที่ไหน คนทำความชั่วไปที่ใด ทำดีได้ดีมันมีอยู่ที่ไหน ทำชั่วได้ดีมันมีอยู่ถมไป ทำดีได้ดีมันมีที่ไหน ทำดีได้ดีมันมีที่ไหน ทำดีได้ดีมันมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมันมีอยู่ถมไป ความยุติธรรมอยู่ที่ใด คนเลวครองเมืองเราก็เห็น คนชั่วได้ดีคือมันได้เป็น

Be the first to like.
loading...