เนื้อเพลง แปลว่าทุกอย่าง – B5

เพลง : แปลว่าทุกอย่าง

ศิลปิน : B5

เนื้อเพลง :

ฉันไม่มี อาจจะมีก็มีไม่มาก ถ้าไม่ได้รักเธอ

ฉันไม่ดี และก็คงจะดีได้ยาก ถ้าไม่ได้รักเธอ

ล้มลุกทุกข์ทนวนเวียนเปลี่ยนเเปลงมาเท่าไร

แต่คิดก็คุ้มเพราะฉันนั้นได้เจอะเธอ

คำว่าเธอแปลว่าทุกอย่าง

ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีสักอย่าง

และฉันก็คงไม่เหลือสักทาง

หากทุกอย่างเกิดหลุดหาย

ที่ผ่านมาฉันไม่เหลือสักอย่าง

แต่พอเจอเธอกลับมีทุกอย่าง

จากนี้จะวาง ทุกอย่างของฉันจบมันที่เธอ

จะเป็นอย่างไร จะจบที่ใดมีใครรู้บ้าง

ถ้าไม่ได้รักเธอ

โชคดีแค่ไหน ที่เหนื่อยเท่าไหรก็มีเธอเดินข้างๆ

จะอยู่เพื่อรักเธอ

Be the first to like.
loading...