เนื้อเพลง ขอร้อง – ใหม่

เพลง : ขอร้อง

ศิลปิน : ใหม่

เนื้อเพลง :

ฉันไม่มีอะไรต่อรองเพียงจะร้องขอความเห็นใจ ฉันไม่มีหนทางอื่นที่ทำได้

เพียงให้ฉันได้พูดซักคำหากว่าเธอจะไป มันไม่ยุติธรรมเลยหากให้คน คน นึง

ต้องรับกรรมแต่เพียงผู้เดียว อย่าทำฉันเลยสงสารฉันบ้าง

อย่าเดินแยกทางอย่าจากฉันไป ขาดเธอซักคนคงทนไม่ได้

หากเธอเห็นใจอย่าจากกันเลย ฉันไม่เคยต้องเป็นอย่างนี้ไม่เคยจะร้องอ้อนวอนผู้ใด

ครั้งนี้นี่เองที่มันบีบคั้นเกินไป จึงต้องเสียน้ำตาอ้อนวอนหากว่าเธอจะไป

มันไม่ยุติธรรมเลยหากให้คน คน นึง ต้องรับกรรมแต่เพียงผู้เดียว

อย่าทำฉันเลยสงสารฉันบ้าง อย่าเดินแยกทางอย่าจากฉันไป

ขาดเธอซักคนคงทนไม่ได้ หากเธอเห็นใจอย่าจากกันเลย

เพราะรู้มันเป็นอย่างไรรู้ดีถ้าขาดเธอไป มันหมายความถึงชีวิตเข้าใจบ้างไหม

อย่าทำฉันเลยสงสารฉันบ้าง อย่าเดินแยกทางอย่าจากฉันไป

ขาดเธอซักคนคงทนไม่ได้ หากเธอเห็นใจอย่าจากกันเลย

อย่าทำกันเลย….

Be the first to like.
loading...