เนื้อเพลง จะยะจะได – กระแต

เพลง : จะยะจะได

ศิลปิน : กระแต

เนื้อเพลง :

เนื้อเพลง จะยะจะได – กระแต

กับคำว่าฮักตี้อ้ายอู้มา จริงแต๊กา กลัวจะเป็นแค่ควันไฟ

บ่เมินก็จาง เลือนลางหายไป เงี๊ยะจะเอาอะไรยืนยัน นะเฮ้อ….

อยากจะเจื้อนะ กำอ้ายอู้มา สัญญากลัวจะเป็นสัญญาณ

เตือนว่ากำฮัก ตี้อ้ายอู้นั้น มันจะทำหื้อเจ็บหัวใจ นะฮื้อ ฮา…ฮา…ฮา

*จะยะจะไดหากอ้ายขี้จุ๊นะ จะยะจะไดหากต้องเสียน้ำตา

จะยะจะไดหากเจ็บช้ำขึ้นมา เหนื่อยล้าแล้วน้องจะยะจะได

จะยะจะไดหากอ้ายลืมกำตี้ว่า จะยะจะไดหากอ้ายก้ายขี้นมา

จะยะจะไดหากน้องฮักแต๊นา จะเจื้อวาจา กำอู้ของอ้ายจะได นะฮา…ฮา

จะฮู้อย่างใดกับคำตี้อู้มา ฮักตี้ว่าอ้ายบ่อู้กับไผ

นอกจากน้องนี้ บ่กี๊ดเปลี่ยนใจ หากเจอแม่หญิงคนใดก็ตาม นะฮื้อ…( * )

Be the first to like.
loading...