เนื้อเพลง Cooking Cooking – super junior-h

เพลง : Cooking Cooking

ศิลปิน : super junior-h

เนื้อเพลง :

자기야 많이 먹어 (우가우가)

จาคียา มันอี มอกออ (อูกา อูกา)

내 여자친구는 (너무 예뻐요)

เนยอจาชินกูนึน (นอมูยอปอโย)

내 여자친구는 (마음은 더 이뻐요)

เนยอจาชินกูนึน (มาอึมมึน ตอ อีปอโย)

하지만 그녀에게도 단한가지 단점

ฮาจีมัน คือนยอเยเก โตดันฮันกาจี ดันจอม

나보다 못한 요리 솜씨

นาโบดา มอดฮัน ยอรี ชมชี

밥도 못해 국도 못해

บับโดมชเฮ กุกโดมดเฮ

이것저것 아무것도 못해

อีกอดจอกอด อามูกอดโต มดเฮ

라면에 물도 못 맞추고

รามยอนเน มุลโด มดมัชจูโก

간장인지 콜란지도 구별 못해

กันจังอินจี กอลลาจีโด กุบยอล มดเฮ

너를 너무 좋아하지만

นอรึร นอมู โจอาฮาจีมัน

너를 너무 사랑하지만

นารึร นอมู ซารางฮาจีมัน

정말 이대로라면 (결혼은 좀..)

จองมัน อีเดโรรามมยอน (คยอลฮนนึนจม)

웬일인지 어느 날 저녁초대 한다며

วอนอิลรินจี ออนือ นัลจอนยอกโชเด ฮันดามยอ

너의 집으로 나를 불렀지 나는 기대했었지

นออึย จิบบือโร นารึร บุรรอซจี นานึนคีเดแฮซซอซจี

굶고 굶고 또 굶어 니가 해 줄 맛있는 저녁

คุลโก คุลโก โต คุลออ นีกา แฮ จุล มาจีนึน จอนยอก

기대하며 상상하며 숟가락을 든 그 순간

คีแดฮามยอ จังจังฮามยอ จุดการักกึล ดึล คือ จุนกาน

이렇게 맛없어도 되나요(되나요)

อีรอคเค มันซอดซอโด ดเวนาโย (ดเวนาโย)

도대체 무얼 넣은 건가요(건가요)

โดเดเช มูออล นอนึน คอนกาโย (คอนกาโย)

차라리 내가 눈을 감고 만든게

จารารี แนกา นุนอึล คัมโกมันดึนเก

더 나을 것만 같아요

ตอนานึน กอดมันกัดทาโย

맛이 어떠냐 내게 묻네요(묻네요)

มัจจีออตอนยา แนเก มุลเนโย (มุลเนโย)

또 내게 무슨 힘이 있나요(있나요)

โตเนเก มูซึนฮิมมี อิดนาโย (อิดนาโย)

정말 맛있다라고 했더니 그녀

จองมัน มาอิดดาราโก เฮซตอนนี คือนยอ

웃으며 한 그릇 더 주네요 나 살려줘

อุดซือมยอ ฮัน คือรึด ดอ จูเนโย นา ชาลรยอจวอ

며칠 동안 그녀 아무연락 없고

มยอจิล โดงงัน คือนยออามูยอลรักกอดโก

그녀친구 통해 안 그녀의 소식

คือนยอชินกู ทงเฮ อัน คือนยออึย โซชิก

영어(애플) 일어(아노) 중국어(라이라이)학원을

ยองออ (เอพึล) อิลออ (อาโน) จุงกุกออ (ราอีราอี) ฮันวอนนึล

다니느라 (시간 없다) 하네요

ดานีนือรา (ชีกันออบดา) ฮาเนโย

그런 그녀 갑자기 내게 연락해 왔죠

คือรอน คือนยอ คับจากี เนเก ยอนรักเฮ จัดโจย

다시 한번 더 저녁 초대를 하겠다네요

ดาชี ฮันบอน ดอ จอนยอก โชเดรึร ฮาเกดดาเนโย

난 괜찮다 배부르다 말을 했지만

นานเควนจาดาเบบูรือดา มัลลึร แฮซจีมัน

혹시나 하는 그런 마음으로 너에게 달려갔는데

โฮกชีนา ฮานึน คือรอน มาอืมมึลโร นอเยเก ดารยอกัดนึนเด

이렇게 맛없어도 되나요(되나요)

อีรอคเค มันซอดซอโด ดเวนาโย (ดเวนาโย)

도대체 무얼 넣은 건가요(건가요)

โดเดเช มูออล นอนึน คอนกาโย (คอนกาโย)

이런게 있다는 소문도 나는 들어 본적도 없는데

อีรอคเคอิดดานึน โซโมนโด นานึน ดึรรอ บนชอกโด ออบนึนเด

맛이 어떠냐 내게 묻네요(묻네요)

มอจจีออกตอนยา เนเกมุลเนโย (มุลเนโย)

눈물을 흘리며 난 말했죠(말했죠)

นุนมุลลึล ฮือรีมยอ นานมัลเฮซโจย (มันเฮซโจย)

머리에 털나고 이렇게 맛있는 요리는 난

มอรีเอ ตอลนาโก อีรอคเค มัชอิดนึน โยรีนึนนัน

처음이야

ชออืมอียา

알고 보니 그녀는 나를 위해서

อัลโกโบนิ คือนยอนึน นารึร วีเฮซซอ

요리학원을 다녔던 거죠 나는 그것도 모른 채

ยอรีฮักวอน นึน ดานยอดตอน กอโจย นานึน คือกอดโด โมรึน เช

이렇게 맛없어도(아니지)

อีรอคเค มันจอดซอโด (อานีจี)

이렇게 맛있어도(그렇지) 되나요(되나요)

อีรอคเคมันอิซซอโด (คือรอจี) เดวนาโย (เดวนาโย)

이게 사람이 만든 건가요(건가요)

อีเก ซารามมี มันดึน กอนกาโย (กอนกาโย)

이런게 있다는 소문도 나는 들어 본적도 없는데

อีรอนเก อิดดานึน โซมุนโด นานึน ดึลออ โบนชอกโด ออบนึนเด

맛이 어떠냐 내게 묻네요(묻네요)

มอจจีออกตอนยา เนเกมุลเนโย (มุลเนโย)

눈물을 흘리며 난 말했죠(말했죠)

นุนมุลลึล ฮือรีมยอ นานมัลเฮซโจย (มันเฮซโจย)

머리에 털 나고 이렇게 맛있는 요리는 난

มอรีเอ ตอนนาโก อีรอคเค มานอิจจโย โยรีนึนนัน

처음이야

ชอมึนอียา

자기야 배불러?^.^

จาคียา แบบุลรอ ?^.^

เครดิต – ปิงบุ๊ค

credit : MBcToAmY & ^^YinYanG_V$_SiwoN^^

Be the first to like.
loading...