เนื้อเพลง อยากรู้ความจริง – ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เพลง : อยากรู้ความจริง

ศิลปิน : ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เนื้อเพลง :

..อยากค้นความจริง

ในใจที่เธอ คิด อยู่

ฉัน เพียงอยากรู้

เรื่องราว บาง อย่าง

โกรธ กันหรือไร

มา ตัดความเข้า ใจ

ผิดตรงไหน

ขอเพียงให้เธอ

แค่บอก มา

..จาก วันนั้น ที่เจอ

เกิด รัก เกินใจ ข่ม

เธอจุดประกาย ยิ่ง ใหญ่

แต่วันนี้ มืด มน

สับ สน วุ่น วาย ใจ

เธอเปลี่ยนเป็นคน ละคน

….หาก รู้ใจเธอ

มีคน จับจอง ไว้ ก่อน

รักคงไม่ซ้อน

ให้ ใคร ต้อง เจ็บ

แต่ มัน สาย ไป

เกินกว่าจะห้ามใจ

หมดทางรั้งหัวใจตัวเอง

ให้กลับ มา

..บอกให้ ฉัน ทำ ใจ

บอก ฉัน ให้ ลืม เธอ

มันง่ายเกิน ไป หรือ เปล่า

ปิดบัง ไว้ ทำ ไม

บอก ฉัน ซัก คำ ก่อน

ก่อน จะมี น้ำ ตา

(ดนตรี…..)

..บอกให้ ฉัน ทำ ใจ

บอก ฉัน ให้ ลืม เธอ

มันง่ายเกิน ไป หรือ เปล่า

ปิดบัง ไว้ ทำ ไม

บอก ฉัน ซัก คำ ก่อน

ก่อน จะมี น้ำ ตา

..หากรู้ใจเธอ

มีคนจับจองไว้ก่อน

รักคงไม่ซ้อน ให้ใครต้อง เจ็บ

แต่ มันสาย ไป

เกินกว่าจะห้ามใจ

หมดทางรั้ง หัวใจตัวเอง

ให้กลับ มา

เก็บความ น้อย ใจ

เธอจากไปแสนไกล

แต่คำถาม ก็ยัง

คาใจตลอดมา..

Be the first to like.
loading...