เนื้อเพลง อย่าท้า – zebra

เพลง : อย่าท้า

ศิลปิน : zebra

เนื้อเพลง :

BOY เข้ามาสิ แน่จริงก็เข้ามาสิ?.มา! จ้องมาสิ แน่จริงก็จ้องตาสิ?มา! ข้ามมาสิ ข้ามมาฝั่งนี้ดูสิ??มา! กล้าจริงหนะ กล้าจริงก็เข้ามาสิ?.มา! GIRL อย่าท้าเธออย่าท้า เธออย่าท้า เธออย่ามาท้า ก็ฉันกลัวที่ไหน กลัวที่ไหน ไม่กลัวหรอก อย่าท้าเธออย่าท้า เธออย่าท้า เธออย่ามาท้า อยากรู้ ถ้าอยากรู้ ถ้าเก่งนัก ก็เข้ามาก่อน BOY ใจไม่กล้า ก็บอกมาซิไม่กล้า?.อา ! ใจไม่สู้ ก็บอกหลบไปไม่ต้องสู้?อา ! ทำเป็นพูด อย่าดีแต่ทำเป็นพูด?อา ! ถ้าไม่กล้า ไม่กล้าก็ไม่ต้องพูด?อา !

Be the first to like.
loading...