เนื้อเพลง แปลว่าทุกอย่าง – cake

เพลง : แปลว่าทุกอย่าง

ศิลปิน : cake

เนื้อเพลง :

ฉันไม่มี อาจจะมีก็มีไม่มาก ถ้าไม่ได้รักเธอ

ฉันไม่ดี และก็คงจะดีได้ยาก ถ้าไม่ได้รักเธอ

ล้มลุกทุกข์ทนวนเวียนเปลี่ยนเเปลงมาเท่าไร

แต่คิดก็คุ้มเพราะฉันนั้นได้เจอะเธอ

*คำว่าเธอแปลว่าทุกอย่าง

ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีสักอย่าง

และฉันก็คงไม่เหลือสักทาง

หากทุกอย่างเกิดหลุดหาย

ที่ผ่านมาฉันไม่เหลือสักอย่าง

แต่พอเจอเธอกลับมีทุกอย่าง

จากนี้จะวางทุกอย่างของฉันจบมันที่เธอ

จะเป็นอย่างไร จะจบที่ใดมีใครรู้บ้าง ถ้าไม่ได้รักเธอ

โชคดีแค่ไหน ที่เหนื่อยเท่าไหรก็มีเธอเดินข้างๆ จะอยู่เพื่อรักเธอ

ล้มลุกทุกข์ทนวนเวียนเปลี่ยนเเปลงมาเท่าไร

แต่คิดก็คุ้มเพราะฉันนั้นได้เจอะเธอ

(* , *)

เธอ…

Be the first to like.
loading...