เนื้อเพลง สี่ห้องหัวใจ – ปาท่องโก๋

เพลง : สี่ห้องหัวใจ

ศิลปิน : ปาท่องโก๋

เนื้อเพลง :

สี่ห้องเท่านั้นที่เปิด

เปิดให้ใครที่ไหนก็ได้

ห้องกว้างสบาย มีพร้อมทั้งน้ำทั้งไฟ

อยู่นานแค่ไหนก็เชิญ

รีบจองเถอะนะคนดี

จะเข้ามาวันนี้ก็ได้

แค่สี่ห้องหัวใจ เปิดรับไม่เว้นวันใด

ถ้าพร้อมเมื่อไหร่มาอยู่ได้เลย

ขอร้องหน่อยเดียว ถ้าเธอจะอยู่

อยากบอกให้รู้มีห้องข้างๆ

แค่อยากให้เธอได้รู้ไว้ เกรงใจเขาบ้าง

ที่ห้องข้างๆก็มีคนจอง

ห้องใจของฉันทั้งสี่

อ่ะ สี่คนพี่นี้ยกย่อง

อยู่กันอย่างปรองดอง

รักกันเหมือนญาติพี่น้อง

เจ้าของทุกห้องน่ารักทุกคน

ขอร้องหน่อยเดียว ถ้าเธอจะอยู่

อยากบอกให้รู้มีห้องข้างๆ

แค่อยากให้เธอได้รู้ไว้ เกรงใจเขาบ้าง

ที่ห้องข้างๆก็มีคนจอง

ห้องใจของฉันทั้งสี่

อ่ะ สี่คนพี่นี้ยกย่อง

อยู่กันอย่างปรองดอง

รักกันเหมือนญาติพี่น้อง

เจ้าของทุกห้องน่ารักทุกคน

เจ้าของทุกห้อง น่ารักทุกคนน่ะ

เจ้าของทุกห้อง พี่รักทุกคน

Be the first to like.
loading...