เนื้อเพลง พูดกับภาพ – สุนารี ราชสีมา

เพลง : พูดกับภาพ

ศิลปิน : สุนารี ราชสีมา

เนื้อเพลง :

..ขอบ คุณ ขอบ คุณ

รูป ที่ ให้ ฉัน เป็น ของ ขวัญจาก ใจ ของ เธอ

ฉัน เก็บ เอาไว้

แล้ว ดู ต่าง หน้า เส-มอ

ฉัน ก็ รัก เธอเส-มอ กว่า ดวง ใจ

..ยัง รอ ยัง รอเจ้า ของ รูป

บาง ครั้ง จูบ รูป เธอ รู้ ไหม

ฉัน พูด กับ ภาพ เธอ อยู่ ร่ำ ไป

แล้ว เมื่อ ไหร่เจ้า ของ รูป จะ จูบ ฉัน

..ก่อน ฉัน นอน ยัง วอน เท-วา

ให้ รักษา ยอด ชาย ใน ฝัน

เธอ อย่า เจ้า ชู้ ก็ แล้ว กัน

แทบ ทุก วัน ฉัน พูด กับ ภาพ เธอ

..พูด กับ ภาพเธอ ทราบ ฉัน คง อาย

เพราะ ใน ใจ มี เธอ เส-มอ

ฉัน ฝาก จูบ ที่ รูป ของ เธอ

เมื่อ ไหร่ เล่า เออเจ้า ของ รูป จะ จูบ คืน

(ดนตรี…..)

..พูด กับ ภาพ

เธอ ทราบ ฉัน คง อาย

เพราะ ใน ใจ มี เธอ เส-มอ

ฉัน ฝาก จูบ ที่ รูป ของ เธอเมื่อ ไหร่ เล่า เออ

เจ้า ของ รูป จะ จูบ คืน..

Be the first to like.
loading...