เนื้อเพลง กว้างกว่าฟ้า มากกว่าดาว – subtention

เพลง : กว้างกว่าฟ้า มากกว่าดาว

ศิลปิน : subtention

เนื้อเพลง :

ในหมู่ดาวมีดาวล้านดวง.. มีหนึ่งดวงคือความรักฉัน.. คือหนึ่งใจที่เธอให้มา.. จากวันนั้นยังเก็บมัน..ในใจ ** ในหมู่คนที่ดูวกวน.. มีหนึ่งคนคือความรักฉัน.. มีแต่เธอคนเดียวสำคัญ.. แค่เธอเท่านั้น.. ที่ใจฉัน.. ต้องการจะผูกพันไว้.. *กว้างกว่าฟ้า.. มากกว่าดาว.. รักที่ฉันนั้นมีให้เธอไว้..จะให้เธอ..ด้วยหัวใจ.. เท่าที่คนสักคนนั้นพอจะทำให้เธอ….ตลอดไป.. จะกี่ครั้งที่เราใกล้กัน..รู้สึกถึงความรักฉันไหม และจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไป.. จนวันสุดท้าย..ที่เรานั้น..เคียงกัน (**,*,*)

Be the first to like.
loading...