เนื้อเพลง เติมใจให้กัน – ก้อง สหรัถ

เพลง : เติมใจให้กัน

ศิลปิน : ก้อง สหรัถ

เนื้อเพลง :

ตอบใจตัวเองมานาน

แอบรอคอยเธอก็รู้

อยากให้เธอลองตรองดู

ในความทรงจำ เก็บไว้

ต่างคนมีทางต้องเดิน

อาจมีเวลาต้องไกล

หนึ่งคนยังคงคอยใจ

ยังคงคอยไปอย่างนั้น

อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า

หากยังมีใจถึงกัน

จะโยงใยความสัมพันธ์

จนมาพบกันใกล้ตา

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ

แบ่งปันในยามทุกข์ตรม ไม่หวั่น

ต่างคนเติมใจให้กัน

เติมใจซึ่งกัน จนเต็ม

ต่างคนมีทางต้องเดิน

อาจมีเวลาต้องไกล

หนึ่งคนยังคงคอยใจ

ยังคงคอยไปอย่างนั้น

อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า

หากยังมีใจถึงกัน

จะโยงใยความสัมพันธ์

จนมาพบกันใกล้ตา

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ

แบ่งปันในยามทุกข์ตรม ไม่หวั่น

ต่างคนเติมใจให้กัน

เติมใจซึ่งกัน จนเต็ม

อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า

หากยังมีใจถึงกัน

จะโยงใยความสัมพันธ์

จนมาพบกันใกล้ตา

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ

แบ่งปันในยามทุกข์ตรม ไม่หวั่น

ต่างคนเติมใจให้กัน

เติมใจซึ่งกัน จนเต็ม

2 people like this post.
loading...