เนื้อเพลง พลจันทร์เดือนเพ็ญ – คาราบาว

เพลง : พลจันทร์เดือนเพ็ญ

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

ลูกหลานร้องเพลง บรรเลงเรื่อยไป ผู้เฒ่าอยู่ไหน ไม่เห็นชะตา

นมนานมาแล้วท่านไปแนวหน้า กลับมา กลับมา ลูกหลานเป็นห่วง

ใครหน่วง ใครรั้ง ใครขังเอาไว้ ก็เพียงร่างกายหัวใจมีปีก

หลีทางให้ที ที่ใดขวางกั้นผีเสื้อตัวนั้นพลจันทร์เดือนเพ็ญ

เป็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่ใจดี เป็นลุงอัสนี พลจันทร์

ผู้นำความฝัน กลั่นความเป็นจริง ทิ้งฝากลูกหลานขับขานเพลง

เดือนเพ็ญสวยเย็นอร่ามนำรักจากดวงใจไปซบกแทบอกแม่เอย

เป็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่ใจดี เป็นลุงอัสนี พลจันทร์

ผู้นำความฝัน กลั่นความเป็นจริง ทิ้งฝากลูกหลานขับขานเพลงเดือนเพ็ญ

เดือนเพ็ญสวยเย็นอร่ามนภาแจ่มนวลมาในคืนที่ลมพัดมา

แสงจันทร์นวลนวลชวนใจข้าคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนเคยเนา

ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้นำรักผูกจากดวงใจของข้านี่ไปบอกเค้านั่นนา

ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่เอย

ลูกหลานร้องเพลง บรรเลงเรื่อยไป ผู้เฒ่าอยู่ไหน ไม่เห็นชะตา

นมนานมาแล้วท่านไปแนวหน้า กลับมา กลับมา ลูกหลานเป็นห่วง

ใครหน่วง ใครรั้ง ใครขังเอาไว้ ก็เพียงร่างกายหัวใจมีปีก

หลีทางให้ที ที่ใดขวางกั้นผีเสื้อตัวนั้นพลจันทร์เดือนเพ็ญ

ผีเสื้อตัวนั้นพลจันทร์เดือนเพ็ญ กลับมาซบหน้าแทบอกแม่เอย

ผีเสื้อตัวนั้นพลจันทร์เดือนเพ็ญ กลับมาซบหน้าแทบอกแม่เอย

Be the first to like.
loading...