เนื้อเพลง Are u ready – sj

เพลง : Are u ready

ศิลปิน : sj

เนื้อเพลง :

Hey! 이봐 넌 뻔한 마무리를

그리고 있잖아 아직도 뭣도 이유도

모른 척 하잖아 빠져 들지마

똑같은 인간 취급일 테니까

갑갑한 소리들에 너는 왜

따라가려 하는가

(Are you Ready) (X 2)

날 왜 가만두지 않나 좀 내버려 둬요

이젠 제가 알아서 해

(Are you Ready) (X 2)

이젠 네 세상이야 지친 네 날개를 펼쳐

(Are you Ready)

Hey! 이봐 네 미래라는 것이

시들거리잖아 네 감정 따위 취해

썩어가고 있잖아 Lost mind!

the worst time! 예고 될 수 없잖아 (why)

그들의 말만 믿을 뿐 진실할 순 없는가

(Are you Ready) (X 2)

날 왜 가만두지 않나 좀 내버려 둬요

이젠 제가 알아서 해

(Are you Ready) (X 2)

이젠 네 세상이야 지친 네 날개를 펼쳐

(Are you Ready)

저질스런 니 모습은 자신의 목을 졸라

네 세상 속에서 이젠 (숨을 끊으려 하네)

더 이상 내뱉을 수 없어 너의 터질 듯한

(can stop me shit?)

낯 설은 공간에 어느 날 널 쫓고

니 자식 또 쫓이고 낯 설은 그 방식에 난

아마 시들어 버릴 거야 못 견뎌 Go!

Shut up! Shut up! Shut up! and Go away!

Shut up! Shut up! Shut up! and Go away!

소중한 기억 조각 속에 너만의 꿈을 찾아가

쉽게 널 잃을 수 없어 I’m with you Oh

(Are you Ready) (X 2)

이젠 내 맘대로 해 나 좀 내버려 둬

이젠 내가 알아서 해

(Are you Ready) (X 2)

이젠 네 세상이야 희망의 날개를 펼쳐

소중한 너의 꿈속에 Fly away

credit : listen.daum.net

Hey!

อีบวา นอน พอนฮัน มามูรีรึล คือรีโก อิทจานา

อาจิกโด มวอทโด อียูโด โมรึน ชอก ฮาจานา

พาชยอ ดึลจีมา ทกกัทอึน อินกัน ชเวกืบอิล เทนีกา

กับกับฮัน โซรีดึลเอ นอนึน แว

ดาราการยอ ฮานึนกา

(Are you Ready) (x2)

นัล แว กามานดุจี อานา ชม แนบอรยอ ดวอโย

อีเจน เจกา อาราซอ แฮ

(Are you Ready) (x2)

อีเจน เน เซซังอียา ชีชิน เน นัลแกรึล พยอลชยอ

(Are you Ready)

Hey!

อีบวา เน มีแรรานึน กอที ซีดึลกอรีจานา

กัมจอง ดาวอ ชเวแฮ ซยอกอกาโก อิทจานา

Lost mind! the worst time!

เยโก ดเวล ซู อบจานา (why)

คือดึลเอ มัลมาน มิทอึล พูน ชินซิลฮัล ซุน อบนึนกา

(Are you Ready) (x2)

นัล แว กามานดุจี อานา ชม แนบอรยอ ดวอโย

อีเจน เจกา อาราซอ แฮ

(Are you Ready) (x2)

อีเจน เน เซซังอียา ชีชิน เน นัลแกรึล พยอลชยอ

(Are you Ready)

ชอจิลซือรอก นี โมซึมอึล ชาชินเอ มกอึล จลลา

เน เซซัง ซกเก อีเจน (ซุมอึล คืนฮือรยอ ฮาเน)

ทอ อีซัง แนแบทึล ซู อบซอ นอเอ ทอจิล ดึทฮัน

(can stop me shit?)

นัท ซอลอึล กงกันเอออนือ นัล นอล จชโก

นี ชาซิก โท ชจีโก นัท ซอลอึน คือ พังซิกเอ นาน

อามา ซีดึลออ บอรึล กอยา บท กยอนมยอ Go!

Shut up! Shut up! Shut up! and Go away!

Shut up! Shut up! Shut up! and Go away!

โซจุงฮัน กีอก โจกัก ซกเอ นอมานเอ คุมอึล ชาจากา

ซเวบเก นอล อิลนึล ซู อบซอ I’m with you Oh

(Are you Ready) (x2)

อีเจน แน มัมแดโร แฮ นา จม แนบอรยอ ดวอ

อีเจน แนกา อาราซอแฮ

(Are you Ready) (x2)

อีเจน เน เซซังอียา ฮีมังเอ นัลแกรึล พยอลชยอ

โซจุงฮัน นอเอ คุมซกเอ Fly away

Be the first to like.
loading...