เนื้อเพลง สามปี้น้องไตย – เอ็ดดี้

เพลง : สามปี้น้องไตย

ศิลปิน : เอ็ดดี้

เนื้อเพลง :

เต่เจ่ม เม่อคาว นายเฮาแลปู่ หม่อนสอนมาปั๋น

ยุกติ๋นตำ วางกาจอมกัน หอบใจหัน เม่อมารำวง

จายตัวหญิง ยุบมือนำกัน อาลัยโวย

ฮักน้องญิง ซ้ายโตยนากัน หันมาเฮิน รำวงอยู่จ๋ำ

ยอบลา แนจาย แล่นางเลาอ่อน อยู่ว่านเมิงไหล

ปอถึงเมิง แลงเฮาแลสู เตผาดกัน

เสคืนเมอเฮิน

จายตัวญิง ยุบมือจอมกัน

อ่ำไค่วาย ลักหล่อมยุ้ม ซ้ายโตยหน้ากัน

ไคใจเมอ รำวงอยู่จ๋ำ กันมาเฮิน รำวงต่อกั๋น

มา มา แล น้องอย่าป่ายก่า จอมกันหนา

ยามเมอไน้ เฮาถูกลีโม่น จอมกั๋นเน

อย่าเปมี กวามล่อง ตาขีไหม้ เนเจอ

มา มา แล น้องอย่าป่ายก่า จอมกันหนา

คาวยามไน้ เฮาถูกลีโม่น จอมกั๋นเน

อย่าเปมี กวามล่อง ม้องแต่ขี เนเจอ

มาแล

เต่เจ่ม เม่อคาว นายเฮาแลปู่ หม่อนสอนมาปั๋น

ยุกติ๋นตำ วางกาจอมกัน หอบใจหัน เม่อมารำวง

จายตัวหญิง ยุบมือนำกัน อาลัยโวย

ฮักน้องญิง ซ้ายโตยนากัน กันมาเฮิน รำวงอยู่จ๋ำ กันมาเฮิน รำวงต่อกั๋น

มอกลา แนจาย แล่นางเลาอ่อน อยู่ว่านเมิงไหล

ปอถึงเมิง แลงเฮาแลสู เตผาดกัน

เสคืนเมอเฮิน

จายตัวญิง ยุบมือนำกัน

อาลัยวาย ลักน้องญิง ซ้ายโตยหน้ากัน

ไคใจเมอ รำวงอยู่จ๋ำ กันมาเฮิน รำวงต่อกั๋น

มา มา แล น้องอย่าป่ายก่า จอมกันหนา

ยามเมอไน้ เฮาถูกลีโม่น จอมกั๋นเน

อย่าเปมี กวามล่อง ตาขีเหมย เนเจอ

มา มา แล น้องอย่าป่ายก่า จอมกันหนา

คาวยามไน้ เฮาถูกลีโม่น จอมกั๋นเน

อย่าเปมี กวามล่อง ตาขีเหมย เนเจอ

มาแล

edit by MK sound

Be the first to like.
loading...