เนื้อเพลง เทียนเล่มสุดท้าย – ตอง ภัครมัย

เพลง : เทียนเล่มสุดท้าย

ศิลปิน : ตอง ภัครมัย

เนื้อเพลง :

จะเป็นดังเทียนที่ส่องแสง ส่องแสง เป็นทางให้เธอเห็น ได้พบสักคนที่เป็นคนของเธอ จะทำเท่าทีเวลาฉันมี จะยอมละลายด้วยเปลวไฟ น้ำตาเทียนก็รินไหล สุดท้ายก็เหลือแค่ผงธุลี สิ่งเดียวเท่านี้ที่ฉันให้เธอ ยอมเพราะอยากอยู่ใกล้ ๆ เธอ เวลาของฉันก็น้อยลง ทุกที อยากรักเธอนานกว่านี้ แต่ใจฉันมันเริ่มละลาย จะเป็นเทียนเล่มสุดท้าย ที่ใจฉันยอมจะทำ ยอมละลายตัวเองเพื่อเธอ เพื่อคนที่รัก จะเป็นเทียนเล่มสุดท้าย ส่องแสงให้เธอได้เห็น รักของฉันไม่จำเป็น ต้องได้เธอมาครอบครอง อยากให้เธอ ได้เจอคนที่เธอรัก ( เป็นแค่แสงเทียนเล่มสุดท้ายให้เธอ) จะเป็นดังเทียนที่ส่องแสง ส่องแสง เป็นทางให้เธอเห็น สุดท้ายก็เหลือแค่ผงธุลี สิ่งเดียวเท่านี้ที่ฉันให้เธอ

Be the first to like.
loading...