เนื้อเพลง สาปลา – พี สะเดิด

เพลง : สาปลา

ศิลปิน : พี สะเดิด

เนื้อเพลง :

เนื้อร้อง /ทำนอง ขวัญ บุรีรัมย์

เรียบเรียง ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง

มาเด้อพ่อแม่พี่น้อง ผู้บ่าวผู้สาว

ไปสาปลานำกันเด้อ

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

เดือนสี่เดือนห้า ดินไฮ่นาแตกผง

ฝนบ่ฮำลง ย่างเตะผงดินขี้ไถ

เสียงปลาดิ้นบ้อน สระนอนนาฟากไฮ่

ใต้ฟดไม้เฮอะแหนงไม้ไผ่

มีปลาข่อใหญ่อีกหลายปลาอยู่ในสระ

ชวนพี่ ชวนน้อง เอาข้องเอาแห

ลุงดี ทิดแห้ สาวแป ป้ามา

เตรียมห่อเอาข้าวหมากพริก เกลือน้ำปลา

กับเชือกปิ๊บอุปกรณ์แนวสา

อย่าลืมเหล้ายา ดีกรีเพิ่มแฮง

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

เสียงโยนปิ๊บตักน้ำวิดออก

ดังก๊อกก๊อกบักสองซาวลงคอ

บ้อนยวบย้าบ ดุก เข็ง ปลาข่อ

บ่าวพีบ่รอหว่านแหออกแฮง

หยิบปลาเข็งข่อพอมาเผาต้มแกง

ปลาข่อใหญ่ต้มใส่มดแดง

ซดน้ำแกงฮ้อนๆ มีแฮงจ้าว

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

น้ำขอดสระปลาก็ดิ้นเสียบตม

เทิงจกเทิงงมขี้ตมติดแก้มสาว

ล่ะซุนคิงผู้สาว จับปลากี่เดิด

หวิงซอนซิวอ้าว

ก้อยมดแดงกับแกล้มเหล้าขาว

มีแฮงจ้าวๆ ขี้ตืกขึ้นสวรรค์

ก้อยมดแดงคุ้ยกินกับข้าว

มีแฮงจ้าวๆ ปานได้ขึ้นสวรรค์

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

บุ๊บจวบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจวบบุ๊บ

บุ๊บจ๊วบบุ๊บ เอ้าบุ๊บจ๊วบบุ๊บ

Be the first to like.
loading...