เนื้อเพลง นกแล – นกแล

เพลง : นกแล

ศิลปิน : นกแล

เนื้อเพลง :

* นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆเป็นหยั๋งใดจา แต่เจ้ากินข้าวแล้วกา ไปไหนกันมา บินถลาลอยลม

เจ้าเย็น บ่ได้เห็นหน้า นกแลจ๋า ข้าหวังเชยชม ปากแดงแกมเหลืองส้ม เขียวกลมๆ น่าชมนกแล

** ชอบเกาะบนกิ่งไม้ไหว กินบะถั่วใน ผักแคบแดงแจ๋ กล้วยไต้กับใบผักแค ลำแต้ๆเป๋นดีถูกใจ๋

นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆบินมาเร็วไว ค่ำแล้วบ่ดีไปไก๋ ระวังงูไซกินตับไต๋นกแล

(ดนตรี)

(ซ้ำ *, **)

Be the first to like.
loading...