เนื้อเพลง love ballad – brown eyed soul

เพลง : love ballad

ศิลปิน : brown eyed soul

เนื้อเพลง :

Love Ballad – Brown Eyed Soul

난 숨길 수 없죠

นัน ซุมกิล ซู อ็อบจโย

그대 눈 속에 난 많이도 웃네요

คือแด นุน โซเก นัน มานี โด อุซเนโย

내 맘을 말해줄게요

แน มามึล มัลเฮจุลเกโย

떨리는 이 순간 빛나는 오늘밤

ตอลรีนึน อี ซุนกัน บิชนานึน โอนึลพัม

많이 기다려온 그 말을 참아왔죠

มานี คีดารยออล คือ มามึล ชามาวัดจโย

그대에게 모자란 나라서

คือเดเยเก โมจารัน นาราซอ

늘 내 곁에만 그렇게 있어줘요

นึล แน กอทเทมัน คือรอฮเก อิซซอจวอโย

처음 같지 않아도 괜찮아요

ชออึม กัทจี อันนาโด แควนชันนาโย

그보다 더 그대를 아낄게요

คือโพดา ดอ คือเดรึล อากิลเกโย

눈물도 없을 만큼 상처도 지울 만큼

นุนมุลโด อ็อบซึล มันคึม ซังชอโด จีอุล มันคึม

셀 수도 없을 만큼 사랑할게요

เซล ซูโด อ็อบซึล มันคึม ซารังฮัลเกโย

내 마음 언제부턴지

แน มาอึม ออนเจพูทอนจี

알지도 못해요 누가 알겠어요

อัลจีโด มอซเฮโย นูกา อัลเกซอโย

자꾸만 또 나도 모르게

ชากูมัน โต นาโด โมรือเก

그대로 내 맘은 물들었나 봐요

คือแดโร แน มามึน มุลดึลอ็อซนาพวาโย

외롭던 어느 날에 그대의 목소리는

วีหรบตอน ออนือ นาเร คือแดเอ มกโซรีนึน

나를 불러 봄을 선물했죠

นารึล พุลรอ โพมึล ซอนมุลแฮซจโย

늘 내 곁에만 그렇게 있어줘요

นึล แน กอทเทมัน คือรอฮเก อิซซอจวอโย

처음 같지 않아도 괜찮아요

ชออึม กัทจี อันนาโด แควนชันนาโย

그보다 더 그대를 아낄게요

คือโพดา ดอ คือเดรึล อากิลเกโย

눈물도 없을 만큼 상처도 지울 만큼

นุนมุลโด อ็อบซึล มันคึม ซังชอโด จีอุล มันคึม

셀 수도 없을 만큼 사랑할게요

เซล ซูโด อ็อบซึล มันคึม ซารังฮัลเกโย

가끔은 지쳐가겠죠 (OH~ I DO~)

คากือมึน จีชยอคาเกซจโย (OH~ I DO~)

때로는 무뎌지겠죠

แตโรนึล มูทยอจีเกซจโย

오늘 이 밤 우리 tonight

โอนึล ลี พัม อูรี tonight

기억해요 It’s all right

คีออกเฮโย It’s all right

그날의 소중한 우리들을

คือนัลเร โซจุงฮัน อูรีทือรึล

늘 내 곁에만 그렇게 있어줘요

นึล แน กอทเทมัน คือรอฮเก อิซซอจวอโย

처음 같지 않아도 괜찮아요

ชออึม กัทจี อันนาโด แควนชันนาโย

그보다 더 그대를 아낄게요

คือโพดา ดอ คือเดรึล อากิลเกโย

눈물도 없을 만큼 상처도 지울 만큼

นุนมุลโด อ็อบซึล มันคึม ซังชอโด จีอุล มันคึม

셀 수도 없을 만큼 사랑할게요

เซล ซูโด อ็อบซึล มันคึม ซารังฮัลเกโย

(내게로 더 가까이 Tonight Love you tonight)

(แนเกโร ทา คากาอี Tonight Love you tonight)

(내게로 더 가까이 Tonight Love you tonight)

(แนเกโร ทา คากาอี Tonight Love you tonight)

Korean Lyrics : http://video.nate.com/clip/view?video_seq=212937860

Kor – Thai Translate : Synne

Be the first to like.
loading...