เนื้อเพลง Maria – Kim Ah-joong

เพลง : Maria

ศิลปิน : Kim Ah-joong

เนื้อเพลง :

Maria

자 지금 시작해 조금씩 뜨겁게

จา ชีกึม ชีจักเฮ โจกึมชิก ทือกอบเก

우~ 두려워 하지마

อู~ ทู-รยอวอ ฮาจิมา

펼쳐진 눈 앞에 저 태양이 길을 비춰

พยอ ชยอจิน นุน อัพเพ จอ แทยางงี กิลรึล พี-ชวอ

우~ 절대 멈추지마

อู~ ชัลเด มอม ชูจีมา

Maria~ Ave maria~ 저 흰 구름 끝까지 날아

Maria~ Ave maria~ จอ ฮวิน คูรึม กึทกาจี นัลรา

Maria~ Ave maria~ 거친 파도 따윈 상관없이

Maria~ Ave maria~ กอชิน พาโด ทาวิน ซังกวานออบชี

기적은 이렇게 네 눈앞에 펼쳐있어

คีจอกกึน อีรอคเค เน นุนอัพเพ พยอล-ชยออิทซอ

우~ 절대 멈추지마

อู~ ชัลเด มอม ชูจีมา

Maria~ Ave maria~ 저 흰 구름 끝까지 날아

Maria~ Ave maria~ จอ ฮวิน คูรึม กึทกาจี นัลรา

Maria~ Ave maria~ 거친 파도 따윈 상관없이

Maria~ Ave maria~ กอชิน พาโด ทาวิน ซังกวานออบชี

Maria~

멈춰버린 심장 전체가 걷잡을수 없이 뛰어와~

มอม-ชวอบอริน ชิมจัง จอนเชกา กัทชับบึลซู ออบชี ทวี ออ วา~

Maria~ Ave maria~ 저 흰 구름 끝까지 날아

Maria~ Ave maria~ จอ ฮวิน คูรึม กึทกาจี นัลรา

Maria~ Ave maria~ 거친 파도 따윈 상관없이

Maria~ Ave maria~ กอชิน พาโด ทาวิน ซังกวานออบชี

Maria~ Ave maria~ 저 흰 구름 끝까지 날아

Maria~ Ave maria~ จอ ฮวิน คูรึม กึทกาจี นัลรา

Maria~ Ave maria~ 거친 파도 따윈 상관없이

Maria~ Ave maria~ กอชิน พาโด ทาวิน ซังกวานออบชี

Be the first to like.
loading...