เนื้อเพลง heal the world – micael jackson

เพลง : heal the world

ศิลปิน : micael jackson

เนื้อเพลง :

There’s A Place In

Your Heart

And I Know That It Is Love

and this place could be Much

Brighter Than Tomorrow

And If You Really Try

You’ll Find There’s No Need

To Cry

In This Place You’ll Feel

That There’s No Hurt Or Sorrow

There Are Ways

To Get There

If You Care Enough

For The Living

Make A Little Space

Make A Better Place…

Heal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For Me

If You Want To Know Why

There’s A Love That

Cannot Lie

Love Is Strong

It Only Cares For

Joyful Giving

If We Try

We Shall See

In This Bliss

We Cannot Feel

Fear Or Dread

We Stop Existing And

Start Living

Then It Feels That Always

Love’s Enough For

Us Growing

So Make A Better World

Make A Better World…

Heal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For Me

And The Dream We Were

Conceived In

Will Reveal A Joyful Face

And The World We

Once Believed In

Will Shine Again In Grace

Then Why Do We Keep

Strangling Life

Wound This Earth

Crucify Its Soul

Though It’s Plain To See

This World Is Heavenly

Be God’s Glow

We Could Fly So High

Let Our Spirits Never Die

In My Heart

I Feel You Are All

My Brothers

Create A World With

No Fear

Together We’ll Cry

Happy Tears

See The Nations Turn

Their Swords

Into Plowshares

We Could Really Get There

If You Cared Enough

For The Living

Make A Little Space

To Make A Better Place…

Heal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For Me

Heal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For Me

Heal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For Me

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For Me

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For Me

You And For Me

Make it a better place

You And For Me

Make it a better place

You And For Me

Make it a better place

You And For Me

Make it a better place

You And For Me

Heal the world we live in

You And For Me

Save it for our children

You And For Me

Heal the world we live in

You And For Me

Save it for our children

You And For Me

Heal the world we live in

You And For Me

Save it for the children

You And For Me

Heal the world we live in

You And For Me

Save it for the children

You And For Me

Heal the world we live in

You And For Me

Save it for the children

มีสถานที่หนึ่งในใจคุณ

และฉันรู้ว่ามันเปี่ยมไปด้วยรัก

สถานที่นั้นจะสว่างไสวยิ่งกว่าวันพรุ่ง

และหากเธอพยายามอย่างแท้จริง

เธอจะพบว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องร่ำไห้

ที่แห่งนี้ จะไม่มีความเจ็บปวดและเศร้าหมอง

หลากหลายหนทางที่จะเข้าไปในที่นั้น

ถ้าเธอใส่ใจกับการมีชีวิตมากพอ

สร้างช่องว่างเล็กๆ

เพื่อทำให้ที่ที่เป็นอยู่ดีขึ้น

รักษาโลกไว้ ทำให้มันดีขึ้น

เพื่อเธอและฉัน

และเพื่อมนุษยชาติทั้งมวล

มีประชากรโลกกำลังสิ้นใจ

ถ้าเธอใส่ใจกับการมีชีวิต มากพอ

ทำให้มันดีขึ้น เพื่อเธอและฉัน

หากเธอต้องการรู้ว่า

ทำไมยังมีรักที่ไม่หลอกลวง

ความรักมีพลัง และมันก็มีแต่จะให้ความสุข

ถ้าเราพยายาม เราจะพบกับความสุขอันล้นพ้น

ไม่ต้องกังวลถึงความหวาดกลัวใดๆ

หยุดความเป็นอยู่ในวันนี้ และเริ่มชีวิตใหม่

มันจะทำให้คุณรู้สึกว่า ความรัก

เพียงพอสำหรับที่เราจะได้รับจนกว่าเราจะโต

เพื่อทำให้โลกเราดีขึ้น

รักษาโลกไว้ ทำให้มันดีขึ้น

เพื่อเธอและฉัน

และเพื่อมนุษยชาติทั้งมวล

มีประชากรโลกกำลังสิ้นใจ

ถ้าเธอใส่ใจกับการมีชีวิต

ทำให้มันดีขึ้น เพื่อเธอและฉัน

และเมื่อมีความฝันในใจ เราจะฉายประกายความสุขออกมา

และโลกที่เราเคยเชื่อถือนี้ ก็จะส่องสว่างขึ้นมาสวยงามอีกครั้ง

ทำไมเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความกดดัน

ทำให้โลกต้องสร้างบาดแผลให้กับตัวเอง

มันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้ว

โลกนี้คือสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างขึ้น

เราโบยบินได้สูงไกลสายตา

ปลดปล่อยวิญญาณอันอมตะ

ฉันรู้สึกว่าพวกเธอทุกๆคนคือพี่น้อง

ร่วมกันสร้างโลกที่ไร้ซึ่งความหวาดกลัว

เราจะร่วมร้องไห้ด้วยน้ำตาที่เป็นสุข

เปลี่ยนการรบ สู่ความราบรื่น

เราสามารถทำได้จริง

ถ้าเธอใส่ใจกับการมีชีวิต

สร้างช่องว่างเล็กๆ

เพื่อทำให้ที่ที่เป็นอยู่ดีขึ้น

รักษาโลกไว้ ทำให้มันดีขึ้น

เพื่อเธอและฉัน

และเพื่อมนุษยชาติทั้งมวล

มีประชากรโลกกำลังสิ้นใจ

ถ้าเธอใส่ใจกับการมีชีวิต

ทำให้มันดีขึ้น เพื่อเธอและฉัน

เพื่อเราทุกคน

Be the first to like.
loading...