เนื้อเพลง เอิ้นขวัญให้แม่ – รวมศิลปินอาร์สยาม

เพลง : เอิ้นขวัญให้แม่

ศิลปิน : รวมศิลปินอาร์สยาม

เนื้อเพลง :

มาลูกหล่า หยับเข้ามา แม่สิผูกแขนให้ ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ดีกวาดใส่ ผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญมา ผูกเบื้องขวาให้ขวัญอยู่ ไปอยู่ทางไกล ขอให้มีโซคมีซัย ให้ร่ำให้รวย ให้โซคให้หมาน เด้อลูกเด้อ อ้ายกวาดหนีดีกวาดใส่ แม่อวยพรให้ตอนเอาฝ้ายผูกแขน อยู่ดีเด้อลูก ฝ้ายขาวเส้นนี้สิแทน เหมือนแม่กอดไว้อ้อมแขน ให้มั่นแก่นคือคำแม่เว้า แม่อยากเห็นหน้า บักหล่าจากมาหลายปี เงินฮอดบ่มี ได้ส่งหลายคือลูกเขา แม่เจ็บแม่ไข้ ฮู้บ่อยากเห็นหน้าเจ้า อยากให้ลูกหล่ามาเฝ้า มาเอิ้นเอาขวัญให้แม่ * มาเด้อขวัญเอ๊ย ให้แม่หายเจ็บหายไข้ ขวัญลี้อยู่ไส ให้ฟ้าวเข้ามาดูแล มาตุ้มมาโฮมเขามาอยู่คีงอีแม่ โรคร้ายอย่าได้มาแว อุกคักแนอุกแทนอีพ่อ ปานใจสิขาดคือใจสิหล่น ในใจสับสนฮ้อนฮนบ่มีหยังท่อ อีแม่ข้อยเอ๊ยเป็นห่วงแม่หลายฮู้บ่ ขวัญเอ๋ยคืนมาสาเถาะมาเนาะ มาเด้อขวัญเอย (ซ้ำ *)

Be the first to like.
loading...