เนื้อเพลง ลมจ๋าลม – ไวพจน์

เพลง : ลมจ๋าลม

ศิลปิน : ไวพจน์

เนื้อเพลง :

C ฟังเสียงฟ้าฮ้องตึง สาวคนหนึ่งคะนึงหา บอกข่าวฝนสิอำลา ข้าวอยู่นากำลังท้อง ฟังเสียงลมพานต้อง เดือนตุลาฟ้าใหม่ หัวลมเหนืออ่วยใต้ หัวลมใต้อ่วยขึ้นเหนือ หัวลมเตือนทุกเมื่อ ว่าคนรักที่คอยหา อาจสิกลับคืนมา บอกห่าฝน.น้อเซาแล้ว ลมจ๋าลม ลมจ๋าพัดมาอีกแล้ว ใจเหมือนยินเสียงแว่ว กลับมาแล้วน้อคนรักกัน ข้าวตั้งท้อง ลมล่องในปีก่อนนั้น เราได้แรกพบกัน ผูกสัมพันธ์ ณ กลางทุ่งนา ลม.ลมเอ๋ย สายลมเจ้าเคยนำรักมาสู่ ลมหนาวมาปีนี้ เหมือนดั่งมีผู้ใดร้องกู่ ในใจอ้ายคงรู้ ว่ามีผู้กำลังรอคอย หัวใจคล้อยคอยฟังลมข่าว ลมหนาวพัดล่องใจน้องคึดหา คิดฮอดหน้า ตอนลมซ่าปีกลาย ได้ถนอมหัวใจ ระหว่างเฮาคราวนั้น ลานรักโคนต้นคูน ตักอุ่นๆอ้ายหนุนวันนั้น ข้าวตั้งท้องเต็มนา ลมพัดพาน้ำนาปลาช่อน วิทยุเปิดเพลงเว้าวอน อ้ายหนุนนอนตักน้องกลางนา ฝันเห็นหน้า ทวงคำสัญญาคำเว้าอ่ำๆ คำที่อ้ายบอกย้ำ นำน้องก่อนไป บัดท่าได้ไปล่วงไปลา บ่โงคืนมาเบิ่งใจพอน้อย ลมพัดมาวอยๆ หัวใจน้องถอยคอยคำสัญญา ลม.ลม.เอ๋ย สายลมเจ้าเคยพัดนำเขามา ปีนี้อย่าลวงเลยหนา โปรดนำพารักมาอย่างเคย ขอลมเอ๋ย ลมจ๋าอย่าลวง ลมอย่าลวงหลอกได้ ใจน้องอ่อนแฮง หากลมแกล้งบ่ยอมพัดเขามา คนที่คอยสัญญา สิจ๋อยตายแล้วลมเอ่ย

Be the first to like.
loading...