เนื้อเพลง สาวเหนือเบื่อรัก – พรทิพย์ แสงอุทัย

เพลง : สาวเหนือเบื่อรัก

ศิลปิน : พรทิพย์ แสงอุทัย

เนื้อเพลง :

ข้าเจ้าสิเบื่อแล้วหนอ บ่ขอฮักชายเมืองใต้ คำพูดบ่ได้ออกจากใจ สาวเหนือร้องไห้มาแล้วเท่าใด เมืองใต้ผู้ชายปากหวาน ปานน้ำตาลหยดย้อย ข้าเจ้าบ่อยากเป็นน้อย ข้าเจ้าบ่อยากเป็นน้อย หลอกให้หลงคอยบ่กลับคืนมา. ดนตรี. .ข้าเจ้าบ่เจื้ออีกแล้ว กลัวแล้วผู้ชายเมืองใต้ คำพูดบ่ได้ออกจากใจ คำพูดบ่ได้ออกจากใจ ข้าจื่อบ่ได้หรอกพี่จ๋า ดนตรี. .หากพี่ฮักจริง พี่อย่าทอดทิ้งข้าเจ้าเลยหนา รีบหาผู้ใหญ่มา รีบหาผู้ใหญ่มา ข้าเจ้าตั้งตา รอคอยพี่มาเวียงเหนือ. ดนตรี. .ข้าเจ้าสิเบื่อแล้วหนอ บ่ขอฮักชายเมืองใต้ คำพูดบ่ได้ออกจากใจ สาวเหนือร้องไห้มาแล้วเท่าใด เมืองใต้ผู้ชายปากหวาน ปานน้ำตาลหยดย้อย ข้าเจ้าบ่อยากเป็นน้อย ข้าเจ้าบ่อยากเป็นน้อย หลอกให้หลงคอยบ่กลับคืนมา. ดนตรี. .ข้าเจ้าบ่เจื้ออีกแล้ว กลัวแล้วผู้ชายเมืองใต้ คำพูดบ่ได้ออกจากใจ คำพูดบ่ได้ออกจากใจ ข้าจื่อบ่ได้หรอกพี่จ๋า ดนตรี. .หากพี่ฮักจริง พี่อย่าทอดทิ้งข้าเจ้าเลยหนา รีบหาผู้ใหญ่มา รีบหาผู้ใหญ่มา ข้าเจ้าตั้งตา รอคอยพี่มาเวียงเหนือ .

Be the first to like.
loading...