เนื้อเพลง จงรัก – ต้อม เรนโบว์

เพลง : จงรัก

ศิลปิน : ต้อม เรนโบว์

เนื้อเพลง :

…โปรด อย่าถาม ว่าฉันเป็นใคร เมื่อในอดีต..และโปรด อย่าถาม ว่าอดีต ฉันเคย รักใคร รู้ไว้อย่างเดียว เดี๋ยวนี้รักเธอ และรักตลอดไป รักมากเพียงไหน กำหนดวัดได้ เท่าดวงใจฉัน อย่า เพียรถาม ว่าฉันจะรัก เธอนานเท่าใด..ฉันตอบไม่ได้ ว่าฉันจะรัก ชั่วกาล นิรันดร์ เพราะชี วิตฉัน คงไม่ยืนยาว ไปถึงปานนั้น..รู้แต่เพียงฉัน หมดสิ้นรักเธอ..เมื่อ ฉันหมดลม อย่า เพียรถาม ว่าฉันจะรัก เธอนานเท่าใด..ฉันตอบไม่ได้ ว่าฉันจะรัก ชั่วกาล นิรันดร์ เพราะชี วิตฉัน คงไม่ยืนยาว ไปถึงปานนั้น..รู้แต่เพียงฉัน หมดสิ้นรักเธอ..เมื่อ ฉันหมดลม

Be the first to like.
loading...