เนื้อเพลง ขอเลวเท่านี้ – ปาน ธนพร

เพลง : ขอเลวเท่านี้

ศิลปิน : ปาน ธนพร

เนื้อเพลง :

คน ที่คบ กันมา สบตา ก็รู้แล้ว เธอ ไม่เหลือ วี่แวว อย่างคน เคยรักกัน เมื่อคน บางคน ที่ทิ้ง เธอไป ในครั้งนั้น เขาจะกลับ เข้ามา จึงหมด เวลา ของเรา คน อย่างฉัน ไม่มี อะไร ให้เรียกร้อง คน ที่แพ้ ไม่ควร ต่อรอง ให้ยืดยาว แววตา ที่ฟ้อง ว่าเธอ ยังรอ แหละรักเขา ปาด ลงไป ก็กรีด ลงไป ถึงหัว ใจ เปล่า เลย ไม่โทษ เธอ เปล่า เลย ไม่แค้น ใคร ถึงเสีย เธอ ถึงเสีย ใจ แต่ก็ทำ ได้แค่นี้ คืนเขา เมื่อเธอ ไม่ใช่ ของเรา คืน เขาไป ยอมแพ้ แล้วไป ให้ไกล เสียดี กว่า อยู่กับคน ที่ไร้ ใจ อยู่ไป มันก็ไร้ ค่า เจ้าของ เขาเดิน กลับมา ถึง เวลา ไป …. คน คนนั้น ทิ้งเธอ แต่เธอ ก็รักเขา คน คนนี้ ไม่มี สิทธิ์เอา ชนะใจ เจ็บปวด ก็คง ต้องทน รับวัน ที่โชคร้าย ปล่อย เธอไป ให้กับ เจ้าของ ที่แท้ จริง เปล่า เลย ไม่โทษ เธอ เปล่า เลย ไม่แค้น ใคร ถึงเสีย เธอ ถึงเสีย ใจ แต่ก็ทำ ได้แค่นี้ คืนเขา เมื่อเธอ ไม่ใช่ ของเรา คืน เขาไป ยอมแพ้ แล้วไป ให้ไกล เสียดี กว่า อยู่กับคน ที่ไร้ ใจ อยู่ไป มันก็ไร้ ค่า เจ้าของ เขาเดิน กลับมา ถึง เวลา ไป …ดนตรี.. คืนเขา เมื่อเธอ ไม่ใช่ ของเรา คืน เขาไป ยอมแพ้ แล้วไป ให้ไกล เสียดี กว่า อยู่กับคน ที่ไร้ ใจ อยู่ไป มันก็ไร้ ค่า เจ้าของ เขาเดิน กลับมา ถึง เวลา ไป …ดนตรี.. อยู่กับคน ที่ไร้ ใจ อยู่ไป มันก็ไร้ ค่า คนรัก ของเธอ กลับมา ฉัน ก็ควร ไป

Be the first to like.
loading...