เนื้อเพลง ตำหนิใจ – อริสมันต์

เพลง : ตำหนิใจ

ศิลปิน : อริสมันต์

เนื้อเพลง :

..เริ่มเพียงแค่จุด

ที่ตำหนิใจ ไม่นานก็กลาย

เริ่มลาย ออกมา

หัวใจที่กิ่ว พริ้วไปไหวไป

เพราะเธอรับใคร

เขามา เบียดฉัน

เจ็บที่แล้ว ยังพอจำได้

ถูกเบียดซ้ำ ทำเราจนตก

เพราะใคร

พร้อมใจ พร้อมกาย

ร่วมเป็น พวกเขา

ทิ้งใจ ของเรา

ให้เศร้า โศรกตรม

โทษ เธอ ที่แบ่งใจ

ไม่ เคยหนักแน่นเลย

ปรบมือข้างเดียว

มันคงไม่ดัง

แน่นอนที่สุด ที่จะห้ามใคร

ห้ามเพียงร่างกาย

ห้ามใจ ยากเย็น

เมื่อมีพบกัน ก็มีพรากเป็น

ช่างเป็นเหมือนเกณฑ์

ที่กำ หนดไว้

เจ็บที่แล้ว เกินใจจะกลั้น

หากอีกครั้ง มันทนไม่ได้

นะเธอ

พร้อมใจ พร้อมกาย

ร่วมเป็น พวกเขา

ทิ้งใจ ของเรา

ให้เศร้า โศรกตรม

โทษ เธอ ที่แบ่งใจ

ไม่ เคยหนักแน่นเลย

ปรบมือข้างเดียว

มันคงไม่ดัง

.เจ็บที่แล้ว

เกินใจจะกลั้น

หากอีกครั้ง มันทนไม่ได้

นะเธอ

พร้อมใจ พร้อมกาย

ร่วมเป็น พวกเขา

ทิ้งใจ ของเรา

ให้เศร้า โศรกตรม

โทษ เธอ ที่แบ่งใจ

ไม่ เคยหนักแน่นเลย

ปรบมือข้างเดียว

มันคงไม่ดัง

พร้อมใจ พร้อมกาย

ร่วมเป็น พวกเขา

ทิ้งใจ ของเรา

ให้เศร้า โศรกตรม

โทษ เธอ ที่แบ่งใจ

ไม่ เคยหนักแน่นเลย

ปรบมือข้างเดียว

มันคงไม่ดัง

พร้อมใจ พร้อมกาย

ร่วมเป็น พวกเขา

ทิ้งใจ ของเรา

ให้เศร้า โศรกตรม

โทษ เธอ ที่แบ่งใจ

ไม่ เคยหนักแน่นเลย

ปรบมือข้างเดียว

มันคงไม่ดัง

Be the first to like.
loading...