เนื้อเพลง ลองรัก – อริสมันต์

เพลง : ลองรัก

ศิลปิน : อริสมันต์

เนื้อเพลง :

ยอม ฉันยอมเจ็บปวด

ยอม ร้าวรวดอุรา

ยอม แม้รักจะพา

ไป เข่นฆ่า เย้ยหยันเล่น

อยากลองรัก ดูสักหน่อย

จะปล่อยให้ช้ำ ก็จำต้องเป็น

จะสุขหรือทุกข์ยากแค้นลำเค็ญ

จะลองให้เห็น รักเป็นฉันใด

เห็น โลกมาแล้วช่วงหนึ่ง

ต้องมองให้ซึ้งถึงช่วงต่อไป

ล้ม ลุก คลุกคลานเท่าใด

จะเรียนไว้สอนใจตัวเอง

ยอม ฉันยอมเจ็บปวด

ยอม ร้าวรวดอุรา

ยอม แม้รักจะพา

ไป เข่นฆ่า เย้ยหยันเล่น

อยากลองรักดูสักหน่อย

จะปล่อยให้ช้ำก็จำต้องเป็น

จะสุขหรือทุกข์ยากแค้นลำเค็ญ

จะลองให้เห็น รักเป็นฉันใด

แม้เธอเมตตาปราณี

จะวอนคนดีนี้ด้วยบทเพลง

สงสารคนอ้างว้างวังเวง

อย่าข่มเหงหัวใจซ้ำเลย

ดนตรี 9 Bars..7…8…

9.อยากลองรัก ดูสักหน่อย

จะปล่อยให้ช้ำก็จำต้องเป็น

จะสุขหรือทุกข์ยากแค้นลำเค็ญ

จะลองให้เห็น รักเป็นฉันใด

เห็น โลกมาแล้วช่วงหนึ่ง

ต้องมองให้ซึ้งถึงช่วงต่อไป

ล้ม ลุกคลุกคลานเท่าใด

จะเรียนไว้สอนใจตัวเอง

แม้ เธอเมตตาปราณี

จะวอนคนดีนี้ด้วยบทเพลง

สงสารคนอ้างว้างวังเวง

อย่า ข่ม เหง หัว ใจ ซ้ำ เลย…

Be the first to like.
loading...