เนื้อเพลง หว่านล้อม – อริสมันต์

เพลง : หว่านล้อม

ศิลปิน : อริสมันต์

เนื้อเพลง :

เด็ดจริงนะเอาคะแนนไปสิบ

อยากกระซิบเอาหัวแลกใจกัน

แต่มันก็สั่น สั่น สั่นสู้ให้ลอง

อยากจะคล้องเธอเข้ามามีเอี้ยว

อยากจะเคี้ยวกลืนร่างเธอลงไป

แต่เธอก็ตัวใหญ่ใหญ่ ยังโตไม่ทัน

แรงดันชาร์จมาเต็มเหนี่ยว

เพียว เพียว เป้าเล็งจุดเธอ

บอกอย่างเซอร์ เซอร์

อย่างเธอให้ล้านคะแนน

หว่านล้อม เอาหัวใจดาวน์ก่อน

ตัวฉันจะค่อยผ่อน

ให้เป็นแบบงวดประจำ

ตอกย้ำ จำท่องจนขึ้นใจ

อายุใช่เรื่องใหญ่

เลขมันเปลี่ยนได้นะเธอ

ไม่มีกดเกณฑ์

อาจจะเล็กเราคิดทำการณ์ใหญ่

ฝากเก็บไว้เป็นขั้นตามครรลอง

สืบดูต้องมอง มอง

อย่าเล่นเล่ห์โกง

อยากจะคล้องเธอเข้ามามีเอี้ยว

อยากจะเคี้ยวกลืนร่างเธอลงไป

แต่เธอก็ตัวใหญ่ใหญ่ยังโตไม่ทัน

หว่านล้อม เอาหัวใจดาวน์ก่อน

ตัวฉันจะค่อยผ่อน

ให้เป็นแบบงวดประจำ

ตอกย้ำจำท่องจนขึ้นใจ

อายุใช่เรื่องใหม่

เลขมันเปลี่ยนได้นะเธอ

ไมีมีกดเกณฑ์

(ดนตรี…..)

..แรงดันชาร์มาเต็มเหนี่ยว

เพียว เพียว เป้าเล็งจุดเธอ

บอกอย่างเซอร์ เซอร์

อย่างเธอให้ล้านคะแนน

หว่านล้อมเอาหัวใจดาวน์ก่อน

ตัวฉันจะค่อยผ่อน

ให้เป็นแบบงวดประจำ

ตอกย้ำจำท่องจนขึ้นใจ

อายุใช่เรื่องใหญ่

เลขมันเปลี่ยนได้นะเธอ

หว่านล้อมเอาหัวใจดาวน์ก่อน

ตัวฉันจะค่อยผ่อน

ให้เป็นแบบงวดประจำ

ตอกย้ำจำท่องจนขึ้นใจ

อายุใช่เรื่องใหญ่

เลขมันเปลี่ยนได้นะเธอ

หว่านล้อมเอาหัวใจดาวน์ก่อน

ตัวฉันจะค่อยผ่อน

ให้เป็นแบบงวดประจำ

Be the first to like.
loading...