เนื้อเพลง จากบ้านนาด้วยรัก – ศรเพชร ศรสุพรรณ

เพลง : จากบ้านนาด้วยรัก

ศิลปิน : ศรเพชร ศรสุพรรณ

เนื้อเพลง :

..โอ้ บ้านนา

ฝน ฟ้า ไม่อำนวย

โชค ไม่ช่วย

บ้านนา ถึงคราระทม

แหงนมองเบิ่งฟ้า

โอ้ บ้านนาที่เคยชื่นชม

บัดนี้บ้านนาระกำ

ขื่นขม เพราะความแห้งแล้ง

..โอ้ ชาวนา

น้ำตา คอยปลอบใจ

เร่ร่อนไป

จากนา เพราะข้าสิ้นแรง

จำใจจากลา

จากบ้านนา

เพราะความแห้งแล้ง

ดั่งธรรมชาตินั้นแกล้ง

หมดแรง แล้วเราบ้านนา

..โอ โอ้ โอโอ่ โอโอ

โอ้ย โอ โอ โอ้ละนาย

โอ้ฟ้า ไม่เมตตา

ต้องจำจากจร

จาก คอน ที่เคยสุข

พี่ ป้า น้า อา

ไม่อยากจะจาก

ไอ้ทุย อีรวงบ้านนา

แต่ข้า จากมา

จากบ้านนา

ด้วยยัง ฝังใจ

..โอ้ บ้านนา

ปี หน้า หากโชคดี

ฟ้า ปราณี

น้องพี่ คอยพบกันใหม่

ปีนี้ ขอลา

จากบ้านนา

ทำงานเรื่อยไป

เห็นทิวกอไผ่โอนไหว

โอ้ ใจ คิดถึงบ้านเรา

โอ โอ้ โอโอ่ โอโอ

โอ้ย โอ โอ โอ้ละนาย

โอ้ฟ้า ไม่เมตตา

ต้องจำจากจร

จาก คอน ที่เคยสุข

พี่ ป้า น้า อา

ไม่อยากจะจาก

ไอ้ทุย อีรวงบ้านนา

แต่ข้า จากมา

จากบ้านนา

ด้วยยัง ฝังใจ

..โอ้ บ้านนา

ปี หน้า หากโชคดี

ฟ้า ปราณี

น้องพี่ คอยพบกันใหม่

ปีนี้ ขอลา

จากบ้านนา

ทำงานเรื่อยไป

เห็นทิวกอไผ่โอนไหว

โอ้ ใจ คิดถึงบ้านเรา..

Be the first to like.
loading...